Høring

 • Aktuelt,  Høring,  Kostråd og NNR

  Høringsinnspill til nye kostråd

  Tidligere i vår publiserte Helsedirektoratet høringsutkast til nye norske kostråd. Høringsfristen var 20. mai og styret i NFE har jobbet med å skrive høringsinnspill både på et fysisk styremøte og gjennom digitalt samarbeid. Helsedirektoratet ba om innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kunne øke nytteverdien av de nye kostrådene. I denne runden var det altså ikke aktuelt med tilbakemeldinger på kunnskapsgrunnlaget, som har vært oppe til debatt tidligere, men på utformingen av de nye kostrådene. Høringsutkastet fra Helsedirektoratet inneholdt et forslag med seks nye kostråd: NFEs høringsinnspill til nye kostråd Alle innsendte høringsinnspill er publisert i et dokument som du finner på Helsedirektoratet sine hjemmesider. Det har kommet inn mange innspill…

 • green fern plant inside clear glass vase
  Aktuelt,  Høring,  Regelverk

  Det er ikke lenger fritak for merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling – oppdatert vedr. undervisning

  Departementet foreslo i høringsnotatet å oppheve unntaket imerverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling, og § 3-3 ble opphevet den 21.12.2020. Dette innebærer at omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling i utgangspunktet blir avgiftspliktig. For enkelte typer alternativ behandling vil unntaket for helsetjenester i § 3-2 likevel kunne innebære at denne type tjenester blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell. Du kan lese merverdiloven her. Unntakene er beskrevet i § 3-2. Kort oppsummert ser det ut til at det som er omfattet av unntaket er alternativ behandling innenfor helsevesenets rammer og/eller utført av autorisert helsepersonell. NFE foreslo å føye til: “Unntatt er også ernæringsarbeid når tjenesten utøves av registrert…

 • Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…

 • Aktuelt,  Høring

  NFE ga innspill til Høring – NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  Hele høringsinnspillet vårt finner du blant mange andre her, dette er hovedpunktene: NFE anbefaler: • At alle særavgiftene slik de er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. • At alle særavgiftene bør videreføres inntil ny avgift innføres. • En ny helsebegrunnet avgift bør være differensiert, slik at sukkerfrie varer/varer med kunstig søtstoff får redusert avgift. • En vurdering av om det kan gjøres grep rundt innretningen av merverdiavgiften ved å oppheve redusert takst på tradisjonelle kioskprodukter.

 • Aktuelt,  Høring

  NFEs høringsinnspill til ny folkehelsemelding

  Anne Lene Løvhaug og Susann Stave representerte NFE på innspillsmøtet for ny folkehelsemelding 3. september i Oslo. Her fikk vi muligheten til å holde et kort innlegg. I tillegg har vi sendt inn et skriftlig høringsinnspill. Det kan du lese her. Om du ønsker å se hva andre foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og andre har sendt inn, kan du se alle innspill her.