NTFE

Abonnere på NTFE

Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) er et vitenskapelig tidsskrift og medlemstidsskrift for eierforeningene Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) og Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE). Alle artikler i NTFE publiseres åpent tilgjengelig på NTFE.no og Idunn, og dersom du vil ha tidsskriftet hjem i postkassen kan du bli abonnent gjennom følgende alternativer:

Klikk her for å melde deg inn i NFE.

Klikk her for å melde deg inn i KEFF.

For å abonnere på NTFE uten å være medlem i NFE/KEFF kan du sende en epost med navn og adresse til adresser@ntfe.no. Abonnementsprisen er kr. 450 for abonnement innenlands og kr. 550 for abonnement utenlands.