Nyttige lenker

Ernæringsutdanninger

Oversikt over ernæringsutdanninger

Data om helse- og ernæringssituasjonen

Norge

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet – Ernæring

Folkehelseinstituttet – Folkehelseprofiler

Helsedirektoratet – Tall og statistikk om ernæring

Globalt

DHS Program

FAO – the State of Food Insecurity in the World

FAOSTAT – Food Balance Sheets

Global Burden of Disease – Country profiles

Global Nutrition Report

UNICEF – Main site  

UNICEF – Multiple Indicator Cluster Survey

WHO – Health statistics

WHO – Oversikt over organisering

World Obesity – Map of obesity

Anbefalinger og retningslinjer om ernæring og folkehelse

Norge

Helsebiblioteket – Retningslinjer for ernæring

Helsedirektoratet – Folkehelse/ernæring:

Helsedirektoratets veiviser for ernæringsarbeid på kommunenivå

Helsedirektoratet – Nasjonale faglige retningslinjer

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeidet

Globalt

WHO – Retningslinjer for ernæring

WHO European Food Nutrition Action Plan 2015-2020

FAO – Food-based dietary guidelines

Aktører innen ernæring i Norge

Ulike foreninger

NSE – Norsk Selskap for Ernæring

NEFF – Norsk Ernæringsfaglig Forening

KEFF – Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet

NSKE – Norsk selskap for klinisk ernæring

Faglige fora

Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring – Helsedirektoratets side

Andre offentlige aktører

Mattilsynet

Matportalen

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Forskning på mat, ernæring og ernæringsepidemiologi

Avdeling for ernæringsvitenskap – UiO

Universitetet i Bergen

Universitetet i Agder

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning – NIFES

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Matforskningsinstituttet – NOFIMA

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) – UiO

NordForsk

Verktøy og ressurser for ernæring

Kostverktøyet, for familier med overvekt og fedme

Kostholdsplanleggeren

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester