Nøkkelhullsforskriften på høring

Nøkkelhullsforskriften foreslås endret. Hensikten er at flere matvarer skal kunne merkes. Høringsinnspill kan sendes til Mattilsynet innen 13. april 2020. Les mer her