Det er ikke lenger fritak for merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling – oppdatert vedr. undervisning