Regelverk

 • green fern plant inside clear glass vase
  Aktuelt,  Høring,  Regelverk

  Det er ikke lenger fritak for merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling – oppdatert vedr. undervisning

  Departementet foreslo i høringsnotatet å oppheve unntaket imerverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling, og § 3-3 ble opphevet den 21.12.2020. Dette innebærer at omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling i utgangspunktet blir avgiftspliktig. For enkelte typer alternativ behandling vil unntaket for helsetjenester i § 3-2 likevel kunne innebære at denne type tjenester blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell. Du kan lese merverdiloven her. Unntakene er beskrevet i § 3-2. Kort oppsummert ser det ut til at det som er omfattet av unntaket er alternativ behandling innenfor helsevesenets rammer og/eller utført av autorisert helsepersonell. NFE foreslo å føye til: “Unntatt er også ernæringsarbeid når tjenesten utøves av registrert…

 • Aktuelt,  Regelverk

  FHI har evaluert Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), selvreguleringsordningen for markedsføring rettet mot barn

  FHI presenterte evalueringen av MFU i dag og rapporten er pulblisert på FHI.no. Arrangementet ble streamet og ligger tilgjengelig her https://www.youtube.com/user/Folkehelseinst. Arnfinn Helleve presenterte evalueringen. Han er leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet og har deltatt i evalueringen av MFU-ordningen. Petter Haas Brubakk representerte eierne av MFU ordningen. Han er administrerende direktør for NHO mat og drikke, som er en av tre eiere av MFU-ordningen. De andre eierne er ANFO (Annonsørforeningen) og Virke. Les mer om MFU. Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver i Barneombudet og uttrykte et sterkt behov for å beskytte barn mot markedsføring, ikke bare for usunn mat og drikke som MFUs retningslinjer omfatter. Helene…

 • Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…