NFE har gitt innspill til høringen om nye læreplaner for faget Mat- og helse

Du finner hele saken hos Utdanningsdirektoratet, eller du kan gå rett til NFEs innspill