Om Norsk Forening for Ernæringsvitenskap NFE

NFE, er en interesseforening for personer som er utdannet innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå ved norske høgskoler eller universitet. NFE ble opprinnelig opprettet som interesseforening for personer utdannet i ernæring fra Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, men representerer i dag personer fra flere utdanninger i ernæring.

Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som svarer til det akademiske nivå og fagspekter kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå. For tiden har NFE rundt 400 medlemmer. Medlemskap koster 400 kr i året. Som medlem av NFE vil du få tilsendt Norsk tidsskrift for ernæring som vanligvis kommer ut med fire numre per år, og du vil motta informasjon fra styret og invitasjoner til faglige møter i foreningens regi.

Bli medlem av NFE

VEDTEKTER
Les NFE sine vedtekter


OM BRUK AV NFE’S LOGO

Det er ikke tillatt å benytte NFE sin logo i sitt virke som kostholdsveileder eller annet. NFE godkjenner heller ikke seminarer og andre arrangementer og det er ikke tillatt å bruke NFE sin logo i forbindelse med slike arrangementer. NFE er en interesseorganisasjon som jobber for sine medlemmers interesser. Foreningen har ikke anledning til å gi en kvalitetssikring av enkeltmedlemmer, kurs o.l.

Se mer om NFE’s logo

Testside https://nfe.no/om-nfe/test/

NFE styret

Susann Stave

Rolle i NFE:  Leder

Arbeidssted/rolle: Medarbeider grunndata hos Unil AS.

Utdanning: Master i Samfunnsernæring fra OsloMet, bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole og årsstudium i idrett fra Nord Universitet.

Annet relevant: Er styremedlem i NTFE, og har sitter som leder for faglig utvalg ved linjeforeningen for ernæring ved Bjørknes Høyskole og linjeforeningen for samfunnsernæring ved OsloMet.

Anne Lene Løvhaug

Rolle i NFE: Nestleder

Arbeidssted/rolle: Vitenskapelig assistent ved OsloMet, i prosjektet Food-EPI.

Utdanning: Bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet.

Annet relevant: Har vært med i NFEs styre siden 2017. Har også erfaring fra forskningsnettverket FoHRC: Food, Human Rights and Corporations. Spesiell interesse for mat- og ernæringspolitikk.

Martine Josefine Frantzen

Rolle i NFE: Styremedlem, økonomiansvarlig.

Arbeidssted/rolle: Student ved OsloMet – Master i samfunnsernæring.

Utdanning: Bachelor i samfunnsernæring, årsstudium i organisasjon og ledelse.

Annet relevant: Miljøorganisasjon i Tyskland (2010-11), studentparlamentet (2013-2016), politiske fag fra utveksling ved universitet i Canada (2015).

Kristine Vinje

Rolle i NFE: Styremedlem, medlemsansvarlig.

Arbeidssted/rolle: Studieleder for ernæring på Bjørknes Høyskole.

Utdanning: Bachelor- og mastergrad i Samfunnsernæring fra OsloMet.

Annet relevant: Har en fagutdannelse som kokk fra en fransk hotellfagskole, og har tidligere sittet som nestleder i styret til FIAN Norge (en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for retten til mat og ernæring)

Camilla Haugstveit Warren

Rolle i NFE: Styremedlem, SoMe-ansvarlig

Arbeidssted/rolle: Økologisk Norge, Prosjektleder Åpen økologisk gård og Prosjektmedarbeider Andelslandbruk.

Utdanning: Bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet.

Annet relevant: Var praktikant for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Genève fra mai – oktober 2018. Var norsk studentrepresentant på FAO sitt symposium Sustainable Food Systems for Healthy Diets and Improved Nutrition i Roma i 2016, og var med å starte linjeforening for samfunnsernæring i 2017.

Camilla Sanne Huseby

Rolle i NFE: Varamedlem, nettsideansvarlig.

Arbeidssted/rolle: Arbeidssøker

Utdanning: Master i samfunnsernæring, OsloMet. Næringsmiddelteknolog/Cand. Mag med næringsmiddelteknologi og biologi.

Annet relevant: Har tidligere jobbet i SSF, Mills, Mattilsynet og ISS Facility Services AS. Leder av Arbeidsgruppe servering i Saltpartnerskapet fra 2015-2017.

Agnethe Halleland Hørthe

Rolle i NFE: Varamedlem.

Arbeidssted/rolle: Ernæringsrådgiver i Vital Ernæring.

Utdanning: Mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet.  

Annet relevant: Har flere års erfaring med foredrag og kurs på ulike institusjoner over hele landet. Fokus er kompetanseheving av ansatte. Ved siden av jobben skriver jeg en artikkel om eldre og nattfaste og forhåpentligvis publiseres den i løpet av 2019.

Mika Valen Aadland

Rolle i NFE: Studentrepresentant.

Arbeidssted/rolle: Student.

Utdanning: Bachelor i ernæring.

Annet relevant: Opptatt av utvikling og miljøet.