Om NFE

NFE er en interesseforening for ernæringsutdannede (se vedtektene § 4). Foreningen har til overordnet formål å jobbe for bedre ernæring i befolkningen, og å ivareta medlemmenes interesser på tvers av utdannelsesretninger innen ernæringsfaget.

Dette inkluderer å:

  • ivareta og utvikle en felles faglig identitet
  • skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer
  • fremme medlemmenes faglige kompetanse
  • arbeide for at myndighetene skal anerkjenne og prioritere behovet for ernæringskompetanse og opprette flere ernæringsrelaterte stillinger på ulike nivå i samfunnet

NFE er medeier i Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) og medlemmer får bladet fire ganger i året inkludert i medlemsavgiften. Eksterne abonnenter betaler 450 kr (550 kr til utlandet). Ønsker du bare abonnement kan du sende en e-post til adresser@ntfe.no.

Alt arbeid i foreningen foregår på frivillig basis og ut fra styremedlemmenes genuine interesse for faget. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt på styret@nfe.no

Adresseendring kan du melde inn selv via Gnist.


Fakta om NFE

Stiftet i 1975 på UiO
Tidligere navn: Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Antall medlemmer: ca 400