Revisjon av barnematdirektivet

Forordningen forventes sendt på høring i løpet av neste vinter/vår. Les mer hos Mattilsynet.