Kontaktinformasjon

Meld deg inn i NFE

Adresseendring og andre henvendelser kan du sende til vår epost: styret@nfe.no

Postadresse:
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE)
c/o Camilla Sanne Huseby, Sandåsveien 46, 0956 Oslo