Kontaktinformasjon

Bli medlem

Bli med i vår lukkede facebookgruppe, kun for medlemmer

Følg oss på vår åpne facebookside

Adresseendring og andre henvendelser kan du sende til vår epost: styret@nfe.no

Postadresse:
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE)
c/o Camilla Sanne Huseby, Sandåsveien 46, 0956 Oslo