Kontakt

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

NFE, er en interesseforening for personer som er utdannet innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå ved norske høgskoler eller universitet. NFE ble opprinnelig opprettet som interesseforening for personer utdannet i ernæring fra Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, men representerer i dag personer fra flere utdanninger i ernæring.

Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som svarer til det akademiske nivå og fagspekter kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå. For tiden har NFE rundt 400 medlemmer. Medlemskap koster 400 kr i året. Som medlem av NFE vil du få tilsendt Norsk tidsskrift for ernæring som vanligvis kommer ut med fire numre per år, og du vil motta informasjon fra styret og invitasjoner til faglige møter i foreningens regi.

Har du spørsmål, eller ønsker du å kontakte NFE, kan du sende mail til styret@nfe.no. Det er fint å være klar over at våre styremedlemmer jobber frivillig med arbeid gjennom NFE. Dette er på siden av full jobb eller studier. Det kommer i perioder mye mail. Vi jobber så fort vi kan med å svare på mail, men vi håper på forståelse for at det i noen tilfeller kan ta litt tid.

Post sendes til:
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE)
c/o Susann Stave, Trondheimsveien 143, 0570 Oslo

Bli medlem av NFE