NFE har gitt innspill til forslag om endringer i markedsføringsloven

Barne- og familiedepartementet har sendt forslag om endringer i markedsføringsloven på høring. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame. Hensikten er å redusere kroppspress fra reklame.

Les høringsbrev og høringsnotat på regjeringens sider.

NFEs høringsinnspill kan du lese her

Legg igjen et svar