Ukategorisert

 • Ukategorisert

  Ernæringsfolk i farta – Jørgen Torgerstuen Johnsen

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg har lenge vært interessert i ernæring, men det var først etter at jeg hadde gått igjennom en tøff kreftbehandling jeg bestemte meg for å ta en utdanning og satse på en karriere innen ernæring. Under behandlingen ble jeg overrasket hvor lite ernæringskunnskap legene og sykepleierne hadde og hvor lite prioritert det var. I løpet utdannelsen min ble jeg også interessert i globale ernæringsproblemer, menneskerettigheter og hvordan vi kan øke ernæringskunnskap hos både helsepersonell og den generelle befolkningen.  Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?  Jeg er…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Ukategorisert

  Ernæringsfolk i farta – Tina Stegelvik

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg har lenge vært opptatt av helse og mat. Ernæring er et utrolig spennende men også svært komplekst fagfelt med forskning som stadig er i utvikling. Alle spiser mat og dermed er ernæring noe av det viktigste man kan påvirke for å forebygge sykdom og forbedre folkehelsen, samtidig er det også slik at det er svært utfordrende å endre matvaner hos individer. Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg er opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan kostholdet vi velger påvirker jordas miljø. Alle typer matproduksjon påvirker miljøet, gjennom…

 • Aktuelt,  Ukategorisert

  Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

  Direktoratet for e-helse har kommet med anbefalinger om bruk av videokonsultasjon. Vedlagt ligger lenke til en sak på ehelse.no som omhandler anbefalingene. Vi følger oppfordringen fra direktoratet om å dele informasjon til våre medlemmer. Slik kommer du i gang med videokonsultasjon Dette er spesielt aktuelt for alle som driver med aktiviteter som involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, da dette ble pålagt stengt fra og med 16. mars og foreløpig til 26. mars. Vedtaket om stenging kan forlenges. Les vedtaksbrevet fra Helsedirektoratet her.

 • Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…

 • Aktuelt,  Trygg mat,  Ukategorisert

  Ny veileder om trygg gjenbruk av mat i serveringssteder

  OM VEILEDEREN (Teksten er hentet fra veilederen)Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og “Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn” mellom hele matbransjen og myndighetene, som ble signert i juni 2017. Hensikten med veilederen for trygg gjenbruk av mat er å gi faglig støtte og inspirasjon til ansatte i mat- og serveringsbransjen, dvs. hoteller, restauranter, kantiner, storkjøkken og alle som selger tilberedt mat til å bli trygge i sine vurderinger på om overskuddsmat kan benyttes eller bør kastes. Regelverket gir muligheter for å benytte mye av denne maten på nytt. KuttMatsvinn2020 er et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn i serveringsbransjen med 20 prosent innen 2020.…