Aktuelt

 • Aktuelt

  Nye vedtekter

  På årsmøtet 12. mars 2024 ble det foreslått og godkjent noen endringer til NFEs vedtekter. De fullstendige vedtektene finner du her: Vedtekter for NFE.

 • Aktuelt

  Rådslag om revidering av nye norske kostråd

  I dag var Norsk Forening for Ernæringsvitenskap – NFE, med vår kjære leder Sandra i spissen, representert i Helsedirektoratets lokaler i anledning rådslag om revidering av norske kostråd. Dette er en dag hvor aktuelle aktører og interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig å legge fokus på når det endelige arbeidet med kostrådene starter. Vedlagt ligger kopi av presentasjonen Sandra holdt på vegne av foreningen.

 • Bildet illustrerer matomgivelser
  Aktuelt

  Meld deg på årets høstseminar 2023! Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?

  Vi har åpnet for påmelding til årets høstseminar med tema: «Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?». Vi kan allerede nå røpe spennende navn og aktører som Maja Skogstad (Ernæringsmamma), Anders Nordstad, Siri Løvsjø Solberg (Matvalget), Gyrd Omhold Gjevestad (fagdirektør Seksjon for ernæring og mattrygghet, Helse- og omsorgsdepartementet) og Liv Elin Torheim (avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet). En flott mulighet for både faglig påfyll og nettverksbygging – dette vil du ikke gå glipp av! Om matomgivelser Hva vi velger å spise er påvirket av ulike faktorer, deriblant matomgivelsene våre. Vareplassering, markedsføring og prising spiller en større rolle i hvilke matvalg nordmenn tar i hverdagen. Ifølge rapporten…

 • woman reading book
  Aktuelt

  Meld deg på NTFE-konferansen 2023

  Hold av 01. desember 2023 for årets NTFE-konferanse! Konferansen i regi av Norsk tidsskrift for ernæring vil gi interessant fagoppdatering både for deg som studerer ernæring eller jobber innen ernæring i klinikk, akademia, offentlig eller privat sektor. Det blir også en super mulighet for å sosialisere og mingle! Konferansen arrangeres på Blindern fra kl. 09:30-15:00 fredag 01. desember. Håper vi sees! Påmelding her!

 • Aktuelt

  Master- og PhD-kandidater 2023

  I dette innlegget følger en oversikt over avlagte master- og doktorgrader i fagfeltet ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder NMBU og Universitetet i Tromsø. OsloMet Mastergrad Caroline Løvik Brandvik Lisa Garnweidner-Holme og Biljana Meshkovska An exploration of potential implementation barriers and facilitators for a nutrition educational implementation intervention in kindergartens in Nes municipality. A qualitative study among kindergarten staff. Doktorgrad Monica  Sørensen Multiprofessional collaboration in Norwegian primary care: Facilitators and experiences of persons with diabetes and their healthcare professionals. Sissel Urke  Olsen Refeeding syndrome among older multimorbid malnourished enteral fed hospitalized patients, with focus on hand grip strength, incidence rates and mortality. Irene Vestøl  Stødle Older people’s experiences…

 • Bilde av alle medlemmene i styret i NFE 2023-2024
  Aktuelt

  Nytt styre for 2023-2024

  I mars ble det valg nytt styre i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap. Noen fortsetter fra ifjor og noen nye har kommet inn. Dette er styret i NFE 2023-2024: Her kan du lese litt mer om styremedlemmene 2023-2024 Vi ønsker å sende en stor takk til Camilla Sanne Huseby, Anne Lene Løvhaug og Lise Friis Pedersen som nå går ut av styret. Takk for innsatsen og lykke til videre! Det nye styret er klare for å jobbe videre for NFEs formål og med spennende oppgaver og arrangementer i 2023!

 • photo of library with turned on lights
  Aktuelt,  NTFE

  NTFE har fått nye redaktører og nytt forlag!

  Vi gratulerer Karianne Svendsen og Thea Myklebust-Hansen som nytt redaktørteam i Norsk Tidsskrift For Ernæring! De får gleden av å starte redaktørgjerningen med nytt forlag, nemlig Universitetsforlaget. Samtidig takker vi av et redaktørteam som har gjort en strålende jobb over flere år: Ane Sørlie Kværner, Erik Arnesen og Thomas Olsen. Les hele saken på NTFE.no!

 • person holding cup of latte while facing MacBook Pro
  Aktuelt,  Årsmøte

  Årsmøte NFE 2022

  Også i år avholdes NFEs årsmøte digitalt: tirsdag 15. februar kl. 18:30. Møtet blir åpnet et kvarter før, slik at det er en mulighet for litt «mingling» og litt tid så alle får logget seg på. Også i år blir det et faglig innlegg på NFEs årsmøte, og i år vil Ole Berg fortelle om Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Avtalen mellom helsemyndighetene og matbransjen ble først signert i desember 2016 med varighet ut 2021, men videreføres 2025. Det er sendt ut informasjon per e-post til alle medlemmer. Saksdokumenter og påloggingsinformasjon vil også blir sendt ut per e-post. Har du spørsmål kan du sende disse til styret@nfe.no