• Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Ernæringsfolk i farta – Siri Solberg

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg valgte samfunnsernæring fordi jeg er veldig glad i mat, og fordi det henger sammen med alt! Når man snakker om mat, så kan det handle om kjemi, biologi og naturvitenskap, eller landbruk og matkultur, hva som påvirker hvordan vi spiser og sammenhengen med økonomi, politikk og globale spørsmål. Og fordi det henger sammen med så mye, så er det også viktig på så mange måter, og det synes jeg gjør ernæring til et veldig spennende fag.   Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå? Jeg jobber med mat…

 • Aktuelt,  Høstseminar

  Presentasjoner fra Høstseminaret 2018

  Fredag 12.10 avholdt NFE et vellykket høstseminar. Foredragsholdere belyste aktuelle og spennende temaer. Vi så på på hvordan matsystemene påvirker helsa, hvordan ernæringsfagpersoner kan bidra til økt bærekraft, og hvordan man kan bidra for å fremme helse gjennom kosthold i lokalsamfunnet. I tillegg ble det avholdt paneldebatter der publikum fikk stille spørsmål til debattdeltakerne.   Her er presentasjonene fra foredragsholderne. Food processing and human health av Filippa Juul (New York University) Interessekonflikter innen ernæringsforskningen og politikk av Sabrina Ionata Granheim (OsloMet) Mat for kropp og klode – hvordan kan ernæringsfolk bidra? av Helle Margrete Meltzer (FHI og Nasjonalt råd for ernæring) Hvorfor og hvordan kan kjøttproduksjon i Norge være bærekraftig av Katrine…

 • Aktuelt,  Høring

  NFEs høringsinnspill til ny folkehelsemelding

  Anne Lene Løvhaug og Susann Stave representerte NFE på innspillsmøtet for ny folkehelsemelding 3. september i Oslo. Her fikk vi muligheten til å holde et kort innlegg. I tillegg har vi sendt inn et skriftlig høringsinnspill. Det kan du lese her. Om du ønsker å se hva andre foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og andre har sendt inn, kan du se alle innspill her.

 • Aktuelt,  Årsmøte

  Referat fra årsmøtet 2018

  NFEs årsmøte ble arrangert torsdag 15.03, og referatet er nå klart.   Det er fint å merke seg «Sak 2». Navnet «Norsk Forening for Ernæringsfysiologer» kan være misvisende, da en stor andel av våre medlemmer ikke har mulighet til å benytte tittelen «Ernæringsfysiolog». Det ble derfor foreslått at foreningen skal bytte navn. Dette ble vedtatt.

 • Aktuelt

  Brev til Nestlé, og Redd Barnas Don’t Push It-kampanje

  NFE har tidligere skrevet om Redd Barnas rapport som omhandler aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning av seks store selskaper, og hvordan dette bryter med WHOs retningslinjer. Styret har sendt et brev til Nestlé Barnemat i Norge der vi uttrykker vår bekymring for informasjonen som har kommet fram i rapporten. I tillegg reagerer vi på markedsføringen av NAN Pro 4 melkedrikk på Nestlé Barnemat sin Facebook-side, som vi mener markedsføres på grensen av hva som er tillatt under Forskrift for morsmelkerstatning. Du kan lese vårt brev her. Vi har fått svar fra Nestlé. Svaret kan du lese her.   Gjennom oljefondet investerer Norge penger i enkelte av disse selskapene. Redd Barna ønsker at…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta

  Ernæringsfolk i farta – Lena Marie Jensvoll Madsen

  Hvilken utdannelse har du?Jeg har tatt et årsstudium i ernæring ved Kingston University i London og deretter en bachelorgrad i ernæring ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Veien til nåværende arbeidsplass?Jeg har gjennom studietiden jobbet som sommervikar i hjemmesykepleien. Etter endt utdanning våren 2017 ble det etter samtale med leder opprettet en prosjektstilling i hjemmetjenesten hvor jeg nå jobber som ernæringsfaglig rådgiver. Hva er dine arbeidsoppgaver? Som ernæringsfaglig rådgiver fungerer jeg som konsulent for sykepleiere og hjelpepleiere hvor jeg bistår i kartlegging, vurdering  og oppfølging av ernæringsrelaterte forhold blant brukere av hjemmesykepleien. Jeg er samtidig prosjektleder for et pågående ernæringsprosjekt i hjemmetjenesten som er iverksatt i samarbeid med avdelingsleder. Her har jeg…

 • Aktuelt

  Vi legger ut en sak fra 2018 som fremdeles er like aktuell: Bachelor og master i ernæring – om våre medlemmers kompetanse

  NFE har et inntrykk av at flere av våre medlemmer ønsker oppklaring når det kommer til bruk av tittel og kompetanse. Styret i NFE har derfor valgt å utvikle et skriv som svarer på mange av disse spørsmålene. Bachelor og master i ernæring – om våre medlemmers kompetanse Norsk Forening for Ernæringsvitenskap ønsker å fremme alle former for akademisk ernæringskompetanse, og mener vi kan jobbe bedre og smartere med å bedre kostholdet i befolkningen om personer med ulik ernæringskompetanse står sammen og supplerer hverandre. Det er en del usikkerhet rundt hva våre medlemmer har kompetanse til å jobbe med, og hva man kan kalle seg som yrkesutøver. Dette gjelder spesielt for…

 • Aktuelt

  NFE støtter Redd Barnas #DontPushIt-kampanje!

  Denne uken lanserte Redd Barna en rapport som viser at de seks største selskapene i morsmelkerstatningsindustrien driver svært aggressiv markedsføring og bryter med WHO sine retningslinjer for denne typen produkter. Dette har store helsemessige konsekvenser for barn i lav- og middelinntektsland. Rapporten avdekker at selskapene driver med smøring av helsepersonell, gratisprøver, «2 for 1»-kampanjer, og massiv markedsføring gjennom tv og sosiale medier. Alt dette er brudd på WHOs retningslinjer. Les om saken her. I forbindelse med rapporten har Redd Barna satt i gang kampanjen Don’t Push It. Hensikten er å skape oppmerksomhet rundt praksisen til MME-industrien. Her i Norge er det også fokus på at Oljefondet har store investeringer i…

 • Aktuelt

  Årsmøte 2018

  Styret i NFE inviterer deg til årsmøte torsdag 15. mars kl. 18.30, på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo. Påmelding skjer per epost til styret@nfe.no merket med «påmelding til årsmøte», innen søndag 11. mars. Gi beskjed om allergier, intoleranser eller lignende. PROGRAM 18:30-19:00 Registrering og enkel servering 19:00-19:30 Sigrun Henjum førsteamanuensis ved OsloMet og nestleder i NFE, vil holde et faglig foredrag med tittelen «Jodmangel på fremmarsj i Norge?». 19:30 Årsmøte 1) Valg av ordstyrer og referent 2) Valg av protokollkomité og stemmeteller 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 4) Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017 5) Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017 og budsjett 2018 6) Forslag fra styret Sak 1. Endring i…