Årsmøte 2018

Styret i NFE inviterer deg til årsmøte torsdag 15. mars kl. 18.30, på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo.

Påmelding skjer per epost til styret@nfe.no merket med «påmelding til årsmøte», innen søndag 11. mars. Gi beskjed om allergier, intoleranser eller lignende.

PROGRAM
18:30-19:00 Registrering og enkel servering
19:00-19:30 Sigrun Henjum førsteamanuensis ved OsloMet og nestleder i NFE, vil holde et faglig foredrag med tittelen «Jodmangel på fremmarsj i Norge?».

19:30 Årsmøte
1) Valg av ordstyrer og referent
2) Valg av protokollkomité og stemmeteller
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017
5) Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017 og budsjett 2018
6) Forslag fra styret
Sak 1. Endring i vedtekter
Sak 2. Nytt navn?
Sak 3. Ny logo?
Sak 4. Strategidokument
7) Innsendte saker
8) Valg av valgkomité og revisor
9) Valg av styre

 

Følgende verv er på valg:
Leder
2 vararepresentanter
1 studentrepresentant

Vi ser frem til å se så mange av våre medlemmer som mulig på årsmøtet. Vel møtt!

Vel møtt!

Legg igjen et svar