Ernæringsfolk i farta

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Pia Harritz Torchio

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?  Mitt høyeste ønske er at alle barn og unge skal få best mulig betingelser for en god og sunn oppvekst, og ernæring er en viktig betingelse! Jeg er 100 prosent dedikert til mitt ernæringsarbeid, og ønsker at vi var flere med samme ernæringskompetanse i kommunen.   Mitt mål som ernæringsrådgiver var et ønske om å utvikle økologiske produkter, og gjøre befolkningen bevisst på sine matvalg. Jeg utdannet meg innen ernæring med spesialfelt som produktutvikler. Jeg tenkte at jeg kunne nå en stor del av befolkningen med gode næringsrike og økologiske produkter.…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Ernæringsfolk i farta – Vladan Rovcanin

  Vladan RovcaninStudent, Bachelor i samfunnsernæring OsloMetFagkonsulent/frisklivsveileder i Oslo kommune Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg har vokst opp i Montenegro i en familie som alltid har vært opptatt av kosthold. Mens moren var stort sett opptatt av matlaging var faren spesielt opptatt av dyrking av sunn, kortreist og økologisk mat. Vi har alltid hatt en stor aktiv hage bak huset vårt der hvor man kunne finne alt fra poteter, tomater, agurker, erter til druer, fikner, kiwi, epler…  Det hoved vendingspunktet når jeg begynte å tenke alvorlig på å dedikere meg til ernæringsfaget var etter at…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Ukategorisert

  Ernæringsfolk i farta – Tina Stegelvik

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg har lenge vært opptatt av helse og mat. Ernæring er et utrolig spennende men også svært komplekst fagfelt med forskning som stadig er i utvikling. Alle spiser mat og dermed er ernæring noe av det viktigste man kan påvirke for å forebygge sykdom og forbedre folkehelsen, samtidig er det også slik at det er svært utfordrende å endre matvaner hos individer. Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg er opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan kostholdet vi velger påvirker jordas miljø. Alle typer matproduksjon påvirker miljøet, gjennom…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Pål H. Stenberg

  Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg synes det er mye spennende innen ernæring, men selv jobber jeg mest med ernæring under ekstreme forhold for soldater. Det være seg kulde- eller varmeproblematikk så vel som ekstremt høyt energiforbruk. Konteksten med for eksempel stress og mangel på sultfølelse er spesielt interessant og vanskelig. Hvilken utdannelse har du?Kokk fra Continental før kostøkonom, pedagog (lektor) og master i samfunnsernæring. I tillegg militær utdannelse som befalsskole og stabsskolen ved Forsvarets Høgskole. Hvordan fikk du din nåværende jobb? Forsvarets Sanitet ønsket mer eierskap til ernæring som fag og jeg skiftet stilling fra sjef forpleining i Forsvarsmateriell til sjef for Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Ida Synnøve Grini

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg har alltid likt å jobbe med andre mennesker og å prøve å forstå årsakssammenhenger. Fjernsynskjøkkenet v/Ingrid Espeli Hovig og hennes måte å formidle på har for meg vært bakteppe for at jeg ønsket å jobbe med forebyggende helse. Kostholdet er et av de viktigste områdene du selv kan gjøre noe med. Men ofte også det vanskeligste for det enkelte individ å få til. Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Kompleksiteten av ulike faktorer som en innen forskningen nå ser har en større og større påvirkning både på fordøyelse og…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Beate Østengen

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg er opptatt av helse og mat og hva det gjør med kroppen. Jeg fasineres av naturvitenskapen, men samtidig er mat så mye mer enn næringsstoffer. Mat og måltider påvirker vår kultur og sosialt samvær med andre.  Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå? Akkurat nå er jeg mest engasjert i debatten om gratis skolematservering til elever. Jeg har nylig skrevet en prosjektsøknad som handler om måltider i skolen og er derfor utrolig spent på om søknaden godkjennes eller ikke. Det viktigste argumentet for gratis skolematservering et utjevning av sosiale…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Ernæringsfolk i farta – Lisa Mari Gaustadnes

  Lisa Mari Gaustadnes har både bachelor og master i samfunnsernæring fra OsloMet Storbyuniversitetet, og jobber som forskningsassistent på OsloMet frem til sommeren. Deretter går ferden tilbake til hjembygda og et vikariat på Frisklivsentralen der. Hvordan fikk du din nåværende jobb? Jeg er akkurat ferdig i et seks måneders vikariat som universitetslektor på bachelorutdanningen i samfunnsernæring. Dette vikariatet fikk jeg ved at jeg tok kontakt med studieleder når de etterlyste folk som kunne ha emneansvar på bachelorutdanningen. Siden jeg akkurat var ferdig med masteren og ikke hadde noe erfaring med undervisning tenkte jeg først at dette ikke var noe for meg. Samtidig kjente jeg at jeg hadde lyst, og at jeg…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Ernæringsfolk i farta – Siri Solberg

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg valgte samfunnsernæring fordi jeg er veldig glad i mat, og fordi det henger sammen med alt! Når man snakker om mat, så kan det handle om kjemi, biologi og naturvitenskap, eller landbruk og matkultur, hva som påvirker hvordan vi spiser og sammenhengen med økonomi, politikk og globale spørsmål. Og fordi det henger sammen med så mye, så er det også viktig på så mange måter, og det synes jeg gjør ernæring til et veldig spennende fag.   Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå? Jeg jobber med mat…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta

  Ernæringsfolk i farta – Lena Marie Jensvoll Madsen

  Hvilken utdannelse har du?Jeg har tatt et årsstudium i ernæring ved Kingston University i London og deretter en bachelorgrad i ernæring ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Veien til nåværende arbeidsplass?Jeg har gjennom studietiden jobbet som sommervikar i hjemmesykepleien. Etter endt utdanning våren 2017 ble det etter samtale med leder opprettet en prosjektstilling i hjemmetjenesten hvor jeg nå jobber som ernæringsfaglig rådgiver. Hva er dine arbeidsoppgaver? Som ernæringsfaglig rådgiver fungerer jeg som konsulent for sykepleiere og hjelpepleiere hvor jeg bistår i kartlegging, vurdering  og oppfølging av ernæringsrelaterte forhold blant brukere av hjemmesykepleien. Jeg er samtidig prosjektleder for et pågående ernæringsprosjekt i hjemmetjenesten som er iverksatt i samarbeid med avdelingsleder. Her har jeg…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Beate Rosvoll Eidissen

  Vi har snakket med Beate Rosvoll Eidissen: ernæringsfaglig medarbeider for NKS Kløveråsen, et utrednings- og kompetansesenter for personer med demens.   Hvilken utdannelse har du? Jeg har bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole og har i ettertid tatt videreutdanning i diabetesbehandling og diabetesomsorg, folkehelse og ernæring ved Nord Universitet. Etter dette tok jeg en mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid, hvor jeg har skrevet om sosiale medier og kroppsfokus.   Hvordan du fikk jobben på NKS Kløveråsen? Det ble søkt etter noen med helsefaglig bakgrunn, og da jeg så potensialet for å kunne jobbe med ernæring der søkte jeg og fikk jobben. Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg jobber…