Høstseminar

 • Konfransierer Jørgen og Tina
  Høstseminar

  Takk for et flott høstseminar!

  Styret i NFE vil takke for et flott høstseminar 2023! Temaet var matomgivelser og cirka 130 mennesker fulgte med fysisk på OsloMet eller digitalt via Zoom. En ekstra stor takk til alle som holdt innlegg, alle som stilte spørsmål, Oslo Nye Høyskole som sponset Zoom-løsningen og Furset catering som leverte smakfull lunsj. Det kommer snart en oppsummering av hele høstseminaret i NTFE, men inntil videre kan dere lese en kort oppsummering og se bilder fra dagen her. Dagen ble åpnet av konfransierer Jørgen T. Johnsen og Tina Stegelvik fra styret i NFE, samt vår styreleder Sandra Mauer. Deretter fulgte styremedlem Maria Uldahl opp med et innlegg om hva matomgivelser er.…

 • Aktuelt,  Høstseminar

  Presentasjoner fra Høstseminaret 2018

  Fredag 12.10 avholdt NFE et vellykket høstseminar. Foredragsholdere belyste aktuelle og spennende temaer. Vi så på på hvordan matsystemene påvirker helsa, hvordan ernæringsfagpersoner kan bidra til økt bærekraft, og hvordan man kan bidra for å fremme helse gjennom kosthold i lokalsamfunnet. I tillegg ble det avholdt paneldebatter der publikum fikk stille spørsmål til debattdeltakerne.   Her er presentasjonene fra foredragsholderne. Food processing and human health av Filippa Juul (New York University) Interessekonflikter innen ernæringsforskningen og politikk av Sabrina Ionata Granheim (OsloMet) Mat for kropp og klode – hvordan kan ernæringsfolk bidra? av Helle Margrete Meltzer (FHI og Nasjonalt råd for ernæring) Hvorfor og hvordan kan kjøttproduksjon i Norge være bærekraftig av Katrine…