• Aktuelt

  Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2018

  Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse sitt formål er blant annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring – spesielt overfor barn og unge – og støtte tiltak for bedring av kostholdet. I 2018 deler vi ut midler fra en pott på inntil kr. 200.000,- som skal fordeles på flere tiltak. Utdelingen av midlene i 2018 skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som fremmer praktiske matlagingsferdigheter blant unge i alderen 10-18 år, for eksempel i fritidsklubber. Maten som lages og kunnskapen som formidles må være i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Søknaden skal være kortfattet (maks 2 sider, se vedlagt mal), og inkludere prosjektbeskrivelse og…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Beate Rosvoll Eidissen

  Vi har snakket med Beate Rosvoll Eidissen: ernæringsfaglig medarbeider for NKS Kløveråsen, et utrednings- og kompetansesenter for personer med demens.   Hvilken utdannelse har du? Jeg har bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole og har i ettertid tatt videreutdanning i diabetesbehandling og diabetesomsorg, folkehelse og ernæring ved Nord Universitet. Etter dette tok jeg en mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid, hvor jeg har skrevet om sosiale medier og kroppsfokus.   Hvordan du fikk jobben på NKS Kløveråsen? Det ble søkt etter noen med helsefaglig bakgrunn, og da jeg så potensialet for å kunne jobbe med ernæring der søkte jeg og fikk jobben. Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg jobber…

 • Aktuelt

  Skriftlig spørsmål til Bent Høie

  Tore Hagbakken fra Arbeiderpartiet har stilt følgende spørsmål til Bent Høie: Hvorfor brukes ikke i større grad kvalifisert personell til å sikre kompetanse på ernæringsfeltet innen pleie- og omsorgstjenesten? Du kan lese både Tore Hagebakkens spørsmål, og Bent Høies svar her.