NFE støtter Redd Barnas #DontPushIt-kampanje!

Denne uken lanserte Redd Barna en rapport som viser at de seks største selskapene i morsmelkerstatningsindustrien driver svært aggressiv markedsføring og bryter med WHO sine retningslinjer for denne typen produkter. Dette har store helsemessige konsekvenser for barn i lav- og middelinntektsland. Rapporten avdekker at selskapene driver med smøring av helsepersonell, gratisprøver, «2 for 1»-kampanjer, og massiv markedsføring gjennom tv og sosiale medier. Alt dette er brudd på WHOs retningslinjer. Les om saken her.

I forbindelse med rapporten har Redd Barna satt i gang kampanjen Don’t Push It. Hensikten er å skape oppmerksomhet rundt praksisen til MME-industrien. Her i Norge er det også fokus på at Oljefondet har store investeringer i denne industrien. Redd Barna ber om at Oljefondet bruker sitt eierskap aktivt og påvirker selskapene til å endre praksis.

NFE støtter kampanjen. Styret har i dag sendt et brev til Nestlé Barnemat i Norge der vi uttrykker vår bekymring for informasjonen som har kommet fram i rapporten, og ber om at Nestlé, som en av verdens største produsenter av MME, markedsfører sine produkter på en måte som ivaretar barns rettigheter og i overenstemmelse med WHOs retningslinjer. I denne forbindelse nevner vi også markedsføringen av tilskuddsproduktet NAN Pro 4 melkedrikk på Nestlé Barnemat sin Facebook-side, som vi mener markedsføres på grensen av hva som er tillatt under Forskrift for morsmelkerstatning.

NFE oppfordrer våre medlemmer til å engasjere seg i kampanjen! Bruk emneknaggen #dontpushit.