Presentasjoner fra Høstseminaret 2018

Fredag 12.10 avholdt NFE et vellykket høstseminar.

Foredragsholdere belyste aktuelle og spennende temaer. Vi så på på hvordan matsystemene påvirker helsa, hvordan ernæringsfagpersoner kan bidra til økt bærekraft, og hvordan man kan bidra for å fremme helse gjennom kosthold i lokalsamfunnet. I tillegg ble det avholdt paneldebatter der publikum fikk stille spørsmål til debattdeltakerne.

 

Her er presentasjonene fra foredragsholderne.

Food processing and human health av Filippa Juul (New York University)

Interessekonflikter innen ernæringsforskningen og politikk av Sabrina Ionata Granheim (OsloMet)

Mat for kropp og klode – hvordan kan ernæringsfolk bidra? av Helle Margrete Meltzer (FHI og Nasjonalt råd for ernæring)

Hvorfor og hvordan kan kjøttproduksjon i Norge være bærekraftig av Katrine Andersen Nesse (Animalia)

Plantebasert kosthold for helse og miljø. Hva sier forskningen? av Dagfinn Aune (Imperial College London og Bjørknes Høyskole)

Overvekt. Årsaker, utfordringer og muligheter av Karoline Steenbuch Lied (Grete Roede)

Hva kan vi oppnå med felles måltider i skolen? av Unn Karin Olsen (Skolematens venner)

Smaksverkstedet, matglede for barn og unge av Ann Helen Lien (Folkelig/Smaksverkstedet)

Behov for ernæringskompetanse i kommunen av Lars Magnus Ottersen (Bydel St. Hanshaugen)

Legg igjen et svar