Brev til Nestlé, og Redd Barnas Don’t Push It-kampanje

NFE har tidligere skrevet om Redd Barnas rapport som omhandler aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning av seks store selskaper, og hvordan dette bryter med WHOs retningslinjer.

Styret har sendt et brev til Nestlé Barnemat i Norge der vi uttrykker vår bekymring for informasjonen som har kommet fram i rapporten. I tillegg reagerer vi på markedsføringen av NAN Pro 4 melkedrikk på Nestlé Barnemat sin Facebook-side, som vi mener markedsføres på grensen av hva som er tillatt under Forskrift for morsmelkerstatning. Du kan lese vårt brev her.

Vi har fått svar fra Nestlé. Svaret kan du lese her.

 

Gjennom oljefondet investerer Norge penger i enkelte av disse selskapene. Redd Barna ønsker at Oljefondet skal bruke den makten de har som investorer til å påvirke bedriftene til å endre praksis. Ønsker du å bidra? Da oppfordrer vi deg til å skrive under på kampanjen på Redd Barnas hjemmeside. Her kan du også se filmen Redd Barna har laget i forbindelse med kampanjen.

Legg igjen et svar