Referat fra årsmøte 27.03


Nytt navn og logo

NFE heter ikke lengre Norsk Forening for Ernæringsfysiologer, men Norsk Forening for Ernæringsvitenskap! Forslaget ble stemt inn med et klart flertall på årsmøtet. At NFE skulle endre navn ble vedtatt på fjorårets årsmøte. Det nye navnet reflekterer alle våre medlemmers kompetanse i og med at vår medlemsmasse består av ernæringsutdannede med minimum bachelorgrad i ernæring. Samtidig har vi nå et navn der vi fremdeles kan bruke forkortelsen NFE som er godt etablert. Vi vil i løpet av kort til presentere nytt navn sammen med ny logo i alle våre kommunikasjonskanaler.

Referat fra årsmøtet kan du lese her.


Nytt styre

Bak fra venstre: Anne Lene Løvhaug (nestleder), Camilla Sanne Huseby (vara), Camilla H Warren (styremedlem), Kristine Vinje (styremedlem), Martine Josefine Frantzen (styremedlem).
Fremst fra venstre: Agnethe Halleland (vara), Susann Stave (leder), Mika Valen Aadland (studentrepresentant).