• Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…

 • Aktuelt,  Trygg mat,  Ukategorisert

  Ny veileder om trygg gjenbruk av mat i serveringssteder

  OM VEILEDEREN (Teksten er hentet fra veilederen)Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og “Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn” mellom hele matbransjen og myndighetene, som ble signert i juni 2017. Hensikten med veilederen for trygg gjenbruk av mat er å gi faglig støtte og inspirasjon til ansatte i mat- og serveringsbransjen, dvs. hoteller, restauranter, kantiner, storkjøkken og alle som selger tilberedt mat til å bli trygge i sine vurderinger på om overskuddsmat kan benyttes eller bør kastes. Regelverket gir muligheter for å benytte mye av denne maten på nytt. KuttMatsvinn2020 er et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn i serveringsbransjen med 20 prosent innen 2020.…

 • Aktuelt,  Årsmøte

  Årsmøte i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

  NFE avholder årsmøte torsdag 5. mars kl. 18-21 på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13 i Oslo. Årsmøtet er en fin anledning til å oppdatere seg på arbeidet som gjøres i foreningen og til å møte andre medlemmer. En fast post på programmet er et faglig innlegg. I år kommer Anne Høyer som er prosjektsekretær i arbeidet med de nye nordiske næringstoffanbefalingene for å presentere dette viktige prosjektet. På årsmøtet vil styret presentere arbeidet som er gjort i 2019. Det skal også velges nye medlemmer til styret. Vi trenger ny studentrepresentant, to styremedlemmer og leder. Styrearbeid gir nyttig og relevant erfaring og et utvidet faglig og sosialt nettverk. Er du interessert i…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Ida Synnøve Grini

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg har alltid likt å jobbe med andre mennesker og å prøve å forstå årsakssammenhenger. Fjernsynskjøkkenet v/Ingrid Espeli Hovig og hennes måte å formidle på har for meg vært bakteppe for at jeg ønsket å jobbe med forebyggende helse. Kostholdet er et av de viktigste områdene du selv kan gjøre noe med. Men ofte også det vanskeligste for det enkelte individ å få til. Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Kompleksiteten av ulike faktorer som en innen forskningen nå ser har en større og større påvirkning både på fordøyelse og…

 • Aktuelt,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Marlen Amundsen

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Det er så utrolig mye spennende vi med ernæringsbakgrunn kan arbeide med. Vi med ernæringsbakgrunn har muligheten til å påvirke helsen vår, forebygge livsstilsrelaterte sykdommer, samt bidra til matglede. Jeg har alltid vært over gjennomsnitte interessert i kosthold og ernæring siden jeg var liten. For det første syntes jeg det var spennende å sette meg inn i hvordan disse ulike byggeklossene påvirker helsen vår. Når jeg var liten både danset jeg og spilte fotball aktivt og det var viktig for meg å prestere på best mulig måte. Jeg merket at…