variety of vegetables

Sunnere matomgivelser i Norge

Rapporten Sunnere matomgivelser i NorgeVurdering av gjeldende politikk og anbefalinger for videre innsats ble lansert 15. september, og det har skapt mye oppmerksomhet i media. Politikerne og myndighetene oppfordres til å ta mer ansvar og vise tydeligere lederskap i ernæringspolitikken. Å styrke ernæringskompetansen i offentlig sektor er et annet av tiltakene ekspertpanelet trekker frem.

NFE ser positivt på innholdet i rapporten og all oppmerksomheten ernæringsarbeid og folkehelse har fått i kjølvannet av lanseringen. Dette er positivt for våre medlemmer og kan på sikt føre til økt behov for våre kompetente medlemmer.

Flere av NFEs medlemmer har vært delaktige i prosjektet, både i forskergruppen og ekspertpanelet.

Les rapporten her
Rapporten er basert på en 100-siders rapport, som presenterer ernæringspoltikk, tiltak og støttefunksjoner i Norge, du kan laste ned Evidensdokumentet her
Oversikt over ekspertpanelet
Anbefalte tiltak med separat prioritering
for viktighet, oppnåelighet og sosial
utjevning

Legg igjen et svar