Ernæringsfolk i farta – Tina Stegelvik

Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?
Jeg har lenge vært opptatt av helse og mat. Ernæring er et utrolig spennende men også svært komplekst fagfelt med forskning som stadig er i utvikling. Alle spiser mat og dermed er ernæring noe av det viktigste man kan påvirke for å forebygge sykdom og forbedre folkehelsen, samtidig er det også slik at det er svært utfordrende å endre matvaner hos individer.

Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?
Jeg er opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan kostholdet vi velger påvirker jordas miljø. Alle typer matproduksjon påvirker miljøet, gjennom for eksempel klimagassutslipp, avskoging og redusert biologisk mangfold. Produksjon av mat vil nok dessverre alltid innebære en del uunngåelige negative miljøeffekter, så her er det nødvendig med strategier og tiltak både på produksjons- og konsumentsiden for å redusere effektene mest mulig.

Jeg synes også tarmflora er et svært interessant forskningsfelt. Det er utrolig hvor stor betydning disse små mikrobene i tarmen ser ut til å ha på hele kroppen. 

Hvilken utdannelse har du?
Bachelor i ernæringsfysiologi fra Bjørknes Høyskole og master i samfunnsernæring fra OsloMet.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
Jeg kom tilfeldigvis over nettsidene til Furset Kantine, som er en kantinebedrift som er opptatt av at maten de serverer skal være av høy kvalitet. Maten skal være sunn samtidig som de ønsker å bidra til bærekraftig utvikling. Jeg sendte en åpen søknad hvor jeg fortalte om min kompetanse og forklarte hva jeg kunne bidra med i virksomheten. Det tok bare en dag før jeg ble kalt inn til en samtale og etter kort tid ble jeg tilbudt en stilling. Det gjelder å se muligheter og tenke litt utenfor boksen.

Kan du si litt om hva som motiverer deg mest i arbeidet med ernæring?
Alle har en formening om mat og ernæring, og jeg ser stadig personer uten tilstrekkelig kunnskap dele av sine meninger på sosiale medier og lignende. Dette skaper forvirring for mange, og det er dermed viktig for oss med kompetanse å være synlige og bidra til å unngå matfrykt.   

Kan du nevne noen av dine arbeidsoppgaver?
Jeg er ansvarlig for miljøsertifisering av kantinene i stiftelsen Miljøfyrtårn. Det innebærer å opprette og implementere rutiner i forhold til miljø, utarbeidelse av miljøpolicy og tilhørende handlingsplan. I tillegg er jeg ansvarlig for ernæringsprofilen vår og for at maten vi serverer er i tråd med helsedirektoratets kostholdsråd samt at innkjøp skal være bærekraftige, for eksempel så kortreiste som mulig og at de skal være i sesong osv. Jeg er også ansvarlig for opplæring av ansatte innen ernæring- og miljørutiner.

Hva er viktigst for deg for å holde deg oppdatert på ernæringsfronten?Jeg leser forskningsartikler, deltar på ulike seminarer og symposier og andre arrangementer som interesserer meg. Jeg bruker også nettverket mitt, tidligere forelesere og medstudenter blant annet. Gode diskusjoner med erfarne kunnskapsrike mennesker i fagfeltet er verdt mye.

Hvis du hadde hatt frie tøyler som «ernæringsminister», hva ville du tatt tak i aller først?
Matsystemet. Det må store endringer til for at vi skal klare å produsere og forvalte mat på en bærekraftig måte som ivaretar naturen, dyrevelferden og mangfoldet, og som samtidig sikrer sunn og trygg mat til jordas befolkning. Her må det nok noen politiske føringer til som ikke finnes per i dag.

Enkelte med ikke-klinisk ernæringskompetanse mener at en manglende entydig tittel hindrer dem i å få jobb. Har du en kommentar til dette?
Det er synd at tittelen skal ha så stor betydning. Samtidig så mener jeg at vi må bli flinkere til å fremheve at vår kompetanse først og fremst handler om forebyggende helsearbeid, i motsetning til for eksempel kliniske ernæringsfysiologer. Dette åpner også opp for at vi kan jobbe på veldig mange ulike arenaer, det gjelder å se muligheter. Jeg ser heldigvis en forandring i stillingsannonser som utlyses i forhold til hvilken type kompetanse som etterlyses.

Til slutt, har du et tips til de som er på vei ut i arbeidslivet om hvordan man bør fremme sin kompetanse?
Vi må nok være villige til å vurdere andre typer stillinger som ikke nødvendigvis bare innebærer å jobbe med ernæring. Jobberfaring er viktig, så jeg tenker at det er viktig å starte et sted (selv om det ikke er drømmejobben) og tilegne seg verdifull erfaring og kompetanse. Vær litt frempå, se muligheter og selg deg selv.

Les intervjuer med flere av våre medlemmer

Legg igjen et svar