Aktuelt

 • Aktuelt,  Ukategorisert

  Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

  Direktoratet for e-helse har kommet med anbefalinger om bruk av videokonsultasjon. Vedlagt ligger lenke til en sak på ehelse.no som omhandler anbefalingene. Vi følger oppfordringen fra direktoratet om å dele informasjon til våre medlemmer. Slik kommer du i gang med videokonsultasjon Dette er spesielt aktuelt for alle som driver med aktiviteter som involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, da dette ble pålagt stengt fra og med 16. mars og foreløpig til 26. mars. Vedtaket om stenging kan forlenges. Les vedtaksbrevet fra Helsedirektoratet her.

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Pål H. Stenberg

  Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg synes det er mye spennende innen ernæring, men selv jobber jeg mest med ernæring under ekstreme forhold for soldater. Det være seg kulde- eller varmeproblematikk så vel som ekstremt høyt energiforbruk. Konteksten med for eksempel stress og mangel på sultfølelse er spesielt interessant og vanskelig. Hvilken utdannelse har du?Kokk fra Continental før kostøkonom, pedagog (lektor) og master i samfunnsernæring. I tillegg militær utdannelse som befalsskole og stabsskolen ved Forsvarets Høgskole. Hvordan fikk du din nåværende jobb? Forsvarets Sanitet ønsket mer eierskap til ernæring som fag og jeg skiftet stilling fra sjef forpleining i Forsvarsmateriell til sjef for Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk…

 • Aktuelt,  Regelverk

  FHI har evaluert Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), selvreguleringsordningen for markedsføring rettet mot barn

  FHI presenterte evalueringen av MFU i dag og rapporten er pulblisert på FHI.no. Arrangementet ble streamet og ligger tilgjengelig her https://www.youtube.com/user/Folkehelseinst. Arnfinn Helleve presenterte evalueringen. Han er leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet og har deltatt i evalueringen av MFU-ordningen. Petter Haas Brubakk representerte eierne av MFU ordningen. Han er administrerende direktør for NHO mat og drikke, som er en av tre eiere av MFU-ordningen. De andre eierne er ANFO (Annonsørforeningen) og Virke. Les mer om MFU. Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver i Barneombudet og uttrykte et sterkt behov for å beskytte barn mot markedsføring, ikke bare for usunn mat og drikke som MFUs retningslinjer omfatter. Helene…

 • Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…

 • Aktuelt,  Trygg mat,  Ukategorisert

  Ny veileder om trygg gjenbruk av mat i serveringssteder

  OM VEILEDEREN (Teksten er hentet fra veilederen)Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og “Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn” mellom hele matbransjen og myndighetene, som ble signert i juni 2017. Hensikten med veilederen for trygg gjenbruk av mat er å gi faglig støtte og inspirasjon til ansatte i mat- og serveringsbransjen, dvs. hoteller, restauranter, kantiner, storkjøkken og alle som selger tilberedt mat til å bli trygge i sine vurderinger på om overskuddsmat kan benyttes eller bør kastes. Regelverket gir muligheter for å benytte mye av denne maten på nytt. KuttMatsvinn2020 er et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn i serveringsbransjen med 20 prosent innen 2020.…