Aktuelt

 • green fern plant inside clear glass vase
  Aktuelt,  Høring,  Regelverk

  Det er ikke lenger fritak for merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling – oppdatert vedr. undervisning

  Departementet foreslo i høringsnotatet å oppheve unntaket imerverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling, og § 3-3 ble opphevet den 21.12.2020. Dette innebærer at omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling i utgangspunktet blir avgiftspliktig. For enkelte typer alternativ behandling vil unntaket for helsetjenester i § 3-2 likevel kunne innebære at denne type tjenester blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell. Du kan lese merverdiloven her. Unntakene er beskrevet i § 3-2. Kort oppsummert ser det ut til at det som er omfattet av unntaket er alternativ behandling innenfor helsevesenets rammer og/eller utført av autorisert helsepersonell. NFE foreslo å føye til: “Unntatt er også ernæringsarbeid når tjenesten utøves av registrert…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Pia Harritz Torchio

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?  Mitt høyeste ønske er at alle barn og unge skal få best mulig betingelser for en god og sunn oppvekst, og ernæring er en viktig betingelse! Jeg er 100 prosent dedikert til mitt ernæringsarbeid, og ønsker at vi var flere med samme ernæringskompetanse i kommunen.   Mitt mål som ernæringsrådgiver var et ønske om å utvikle økologiske produkter, og gjøre befolkningen bevisst på sine matvalg. Jeg utdannet meg innen ernæring med spesialfelt som produktutvikler. Jeg tenkte at jeg kunne nå en stor del av befolkningen med gode næringsrike og økologiske produkter.…

 • person using MacBook Pro
  Aktuelt

  NFE har fått nytt medlemssystem

  Nå er vi nesten i mål med innføring av nytt medlemssystem, som vi tror vil fungere mye bedre både for dere som medlemmer og for oss frivillige som forsøker å holde styr på medlemmene våre! Vi håper dere er litt tålmodige med oss om vi kløner litt nå i startfasen! En ny mulighet som vil sikre at du får Norsk Tidsskrift for ernæring i din postkasse er at du selv kan sjekke at du har riktig postadresse. Det gjør du i Gnist. Ditt brukernavn i Gnist er: e-postadressen du er registrert med i NFETrykk på lenken under for å komme i gang, legg inn e-postadresse og be om nytt passord.…

 • Aktuelt,  Medlemmer i farta

  Medlemmer i farta – Evelina Svensson

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg har vært interessert i mat og matlaging så lenge jeg kan huske, og når jeg gikk på ungdomsskolen drømte jeg om å drive min egen kafé. Jeg tok en utdanning på videregående innen restaurant- og næringsmiddelfag, og jobbet etter det innenfor kafédrift i syv år, først som butikkansatt og videre som butikksjef/daglig leder. Samtidig hadde jeg en stor interesse i baking og matlaging. I den perioden ble jeg syk med kronisk betennelse i tarmen, noe som resulterte i at den ernæringsmessige delen av mat, mer enn selve matlagingen, opptok…

 • variety of vegetables
  Aktuelt

  Sunnere matomgivelser i Norge

  Rapporten Sunnere matomgivelser i Norge: Vurdering av gjeldende politikk og anbefalinger for videre innsats ble lansert 15. september, og det har skapt mye oppmerksomhet i media. Politikerne og myndighetene oppfordres til å ta mer ansvar og vise tydeligere lederskap i ernæringspolitikken. Å styrke ernæringskompetansen i offentlig sektor er et annet av tiltakene ekspertpanelet trekker frem. NFE ser positivt på innholdet i rapporten og all oppmerksomheten ernæringsarbeid og folkehelse har fått i kjølvannet av lanseringen. Dette er positivt for våre medlemmer og kan på sikt føre til økt behov for våre kompetente medlemmer. Flere av NFEs medlemmer har vært delaktige i prosjektet, både i forskergruppen og ekspertpanelet. Les rapporten herRapporten er basert på…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

  Ernæringsfolk i farta – Vladan Rovcanin

  Vladan RovcaninStudent, Bachelor i samfunnsernæring OsloMetFagkonsulent/frisklivsveileder i Oslo kommune Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det? Jeg har vokst opp i Montenegro i en familie som alltid har vært opptatt av kosthold. Mens moren var stort sett opptatt av matlaging var faren spesielt opptatt av dyrking av sunn, kortreist og økologisk mat. Vi har alltid hatt en stor aktiv hage bak huset vårt der hvor man kunne finne alt fra poteter, tomater, agurker, erter til druer, fikner, kiwi, epler…  Det hoved vendingspunktet når jeg begynte å tenke alvorlig på å dedikere meg til ernæringsfaget var etter at…

 • Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Ukategorisert

  Ernæringsfolk i farta – Tina Stegelvik

  Kan du først fortelle hva det er med ernæringsfaget som gjør at du har valgt å dedikere deg til det?Jeg har lenge vært opptatt av helse og mat. Ernæring er et utrolig spennende men også svært komplekst fagfelt med forskning som stadig er i utvikling. Alle spiser mat og dermed er ernæring noe av det viktigste man kan påvirke for å forebygge sykdom og forbedre folkehelsen, samtidig er det også slik at det er svært utfordrende å endre matvaner hos individer. Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg er opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan kostholdet vi velger påvirker jordas miljø. Alle typer matproduksjon påvirker miljøet, gjennom…

 • Aktuelt,  Ukategorisert

  Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

  Direktoratet for e-helse har kommet med anbefalinger om bruk av videokonsultasjon. Vedlagt ligger lenke til en sak på ehelse.no som omhandler anbefalingene. Vi følger oppfordringen fra direktoratet om å dele informasjon til våre medlemmer. Slik kommer du i gang med videokonsultasjon Dette er spesielt aktuelt for alle som driver med aktiviteter som involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, da dette ble pålagt stengt fra og med 16. mars og foreløpig til 26. mars. Vedtaket om stenging kan forlenges. Les vedtaksbrevet fra Helsedirektoratet her.