FHI har evaluert Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), selvreguleringsordningen for markedsføring rettet mot barn

FHI presenterte evalueringen av MFU i dag og rapporten er pulblisert på FHI.no. Arrangementet ble streamet og ligger tilgjengelig her https://www.youtube.com/user/Folkehelseinst.

Arnfinn Helleve presenterte evalueringen. Han er leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet og har deltatt i evalueringen av MFU-ordningen.

Petter Haas Brubakk representerte eierne av MFU ordningen. Han er administrerende direktør for NHO mat og drikke, som er en av tre eiere av MFU-ordningen. De andre eierne er ANFO (Annonsørforeningen) og Virke. Les mer om MFU.

Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver i Barneombudet og uttrykte et sterkt behov for å beskytte barn mot markedsføring, ikke bare for usunn mat og drikke som MFUs retningslinjer omfatter.

Helene Maria Fiane Teigen er stipendiat ved OsloMet og presenterte sine funn, blant annet at markedsføring rettet mot barn kunne være veldig kjønnsrettet og diskriminerende. Hun påpekte også utfordringer knyttet til at barn og unge opplever influencere som personer de får et forhold til, mer enn de opplever dem som profesjonelle bedrifter.

Samtlige er enige om at barn og unge må beskyttes mot uheldig markedsføring og oppfordrer alle til å bruke klagemuligheten når de ser noe de opplever kan være i strid med MFUs retningslinjer. Send inn klager her!

Legg igjen et svar