person holding cup of latte while facing MacBook Pro

Årsmøte i NFE 2023 avholdes 15. februar

NFEs årsmøte 2023 holdes digitalt den 15. februar kl. 18.30. Lenke til møtet sendes på epost til alle medlemmer dagen før.

Agenda

  • Velkommen 
  • Faglig innlegg ved Jutta Dierkes, Norsk Selskap for Ernæring: Nordic Nutrition Conference 2024 
  • Formaliteter 
  • Gjennomgang av årsmelding
  • Gjennomgang av regnskap 2022 og budsjett 2023
  • Valg av valgkomité 
  • Valg av styremedlemmer og studentrepresentanter

Legg igjen et svar