NTFE

  • photo of library with turned on lights
    Aktuelt,  NTFE

    NTFE har fått nye redaktører og nytt forlag!

    Vi gratulerer Karianne Svendsen og Thea Myklebust-Hansen som nytt redaktørteam i Norsk Tidsskrift For Ernæring! De får gleden av å starte redaktørgjerningen med nytt forlag, nemlig Universitetsforlaget. Samtidig takker vi av et redaktørteam som har gjort en strålende jobb over flere år: Ane Sørlie Kværner, Erik Arnesen og Thomas Olsen. Les hele saken på NTFE.no!