• Aktuelt,  Høring,  Regelverk,  Ukategorisert

  NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet

  Les om høringen her. NFEs høringssvar finner du blant de andre høringssvarene, men vi gjengir det også nedenfor. Formålet var ikke foreslått endret, men vi ønsket allikevel å kommentere formålet med regelverket for omsetningsrådet. Innspill til høring om forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) arbeider for å bedre folkehelsen gjennom ernæring, og ønsker med dette å komme med innspill til høringen om Omsetningsrådets myndighet. Vi legger vekt på to forhold av prinsipiell art som berører Omsetningsrådets potensielle rolle som folkehelseaktør: I: Omsetningsrådets formål Høringsnotatet viser til Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Meldingen…

 • Aktuelt,  Høring

  NFE ga innspill til Høring – NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  Hele høringsinnspillet vårt finner du blant mange andre her, dette er hovedpunktene: NFE anbefaler: • At alle særavgiftene slik de er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. • At alle særavgiftene bør videreføres inntil ny avgift innføres. • En ny helsebegrunnet avgift bør være differensiert, slik at sukkerfrie varer/varer med kunstig søtstoff får redusert avgift. • En vurdering av om det kan gjøres grep rundt innretningen av merverdiavgiften ved å oppheve redusert takst på tradisjonelle kioskprodukter.

 • Aktuelt,  Høring

  NFEs høringsinnspill til ny folkehelsemelding

  Anne Lene Løvhaug og Susann Stave representerte NFE på innspillsmøtet for ny folkehelsemelding 3. september i Oslo. Her fikk vi muligheten til å holde et kort innlegg. I tillegg har vi sendt inn et skriftlig høringsinnspill. Det kan du lese her. Om du ønsker å se hva andre foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner og andre har sendt inn, kan du se alle innspill her.