Våre medlemmer

Våre medlemmers kompetanse

NFE er en interesseforening for personer som har høyere utdanning i ernæring fra NOKUT-godkjente utdanningsinstitusjoner eller tilsvarende utdannelse fra utlandet. Blant våre medlemmer er det noen kliniske ernæringsfysiologer, men de fleste av NFEs medlemmer har gjennomført såkalte ikke-kliniske utdanningsløp. Det vil si at de kan arbeide med ernæringsrelatert arbeid som ikke krever autorisasjon som helsepersonell. NFE-medlemmer kan arbeide med et bredt spekter av helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid både på individ- og gruppenivå.

I Norge er det ikke felles programplaner for ernæringsutdannelsene. Her er en liste over norske utdanninger. For å bli medlem i NFE må man ha minimum bachelor. Fagpersoner innen ernæring kan dermed ha kompetanse innen noe ulike områder. Felles for alle utdanningene er imidlertid at ernæringsvitenskap ligger til grunn for kompetansen man besitter. En person med bachelor eller høyere grader innen ernæring har robust kunnskap om mat og næringsstoffer og deres virkning på helsen, og har en grundig forståelse av vitenskapen som fagområdet bygger på. I tillegg har de enkelte utdanningene ulike emner som kan gi kompetanse innen områder som for eksempel helse- og ernæringsformidling og -kommunikasjon, praktisk matlaging og matkultur. Utdanningene gir et solid grunnlag for å arbeide forebyggende og helsefremmende med ernæring innen mange sektorer i samfunnet. NFE har blant annet medlemmer som jobber med kostholdsrådgivning til grupper eller individer i privat og offentlig sektor, som jobber i matindustrien, i frivillige organisasjoner, eller med forskning og utdanning. 

I likhet med andre, tilgrensende fagområder som folkehelsearbeid finnes det ingen profesjonstittel for ernæringsfagfolk uten autorisasjon som helsepersonell. For å unngå forvirring rundt den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog er det nå anbefalt å bruke titler som ernæringsrådgiver, ernæringsveileder og ernæringskonsulent, avhengig av stillingen man er ansatt i. Det finnes mange ernæringsutdanninger i Norge og i utlandet. Ikke alle gir tilstrekkelig kompetanse for å fremme helse gjennom kosthold. NFE anbefaler derfor at arbeidsgivere ansetter personer som minimum har bachelor i ernæring.