Bildet illustrerer matomgivelser

Meld deg på årets høstseminar 2023! Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?

Vi har åpnet for påmelding til årets høstseminar med tema: «Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?». Vi kan allerede nå røpe spennende navn og aktører som Maja Skogstad (Ernæringsmamma), Anders Nordstad, Siri Løvsjø Solberg (Matvalget), Gyrd Omhold Gjevestad (fagdirektør Seksjon for ernæring og mattrygghet, Helse- og omsorgsdepartementet) og Liv Elin Torheim (avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet). En flott mulighet for både faglig påfyll og nettverksbygging – dette vil du ikke gå glipp av!

Om matomgivelser

Hva vi velger å spise er påvirket av ulike faktorer, deriblant matomgivelsene våre. Vareplassering, markedsføring og prising spiller en større rolle i hvilke matvalg nordmenn tar i hverdagen. Ifølge rapporten “Matomgivelser – metoder og indikatorer for kartlegging og overvåkning av matomgivelser i Norge” (Folkehelseinstituttet, 2023) kan vi forklare matomgivelser slik: “Matomgivelser er de fysiske, økonomiske, politiske og sosiokulturelle sammenhengene hvor mennesker interagerer med matsystemet når de tar valg som omhandler å anskaffe, tilberede og konsumere mat, og omfatter både fysiske og digitale/virtuelle omgivelser. Matomgivelser handler blant annet om hva slags mat som er tilgjengelig for oss, hva den inneholder, hva den koster og hvordan den merkes og markedsføres.”

NFE har invitert en rekke fagpersoner som gjennom dagen vil belyse tematikken matomgivelser fra ulike perspektiver. Hva mener vi egentlig med matomgivelser? I hvor stor grad har dette noe å si for hvilke matvalg vi tar? Og hvilke bidrag er nødvendige for å endre matomgivelsene og matkulturen slik at det blir enklere for nordmenn å generelt ta sunnere valg?

Arrangementet blir både fysisk i Oslo sentrum OG hybrid for digital deltakelse.

Påmelding til høstseminar 2023

Klikk her for å kjøpe billett

  • Pris:
  • Medlemmer fysisk deltakelse – kr 400
  • Medlemmer digital deltakelse – kr 300
  • Student fysisk deltakelse – kr 300
  • Student digital deltakelse – kr 200
  • Ikke medlem fysisk deltakelse – kr 550
  • Ikke medlem digital deltakelse – kr 350

Følg med! Frem til selve høstseminaret vil vi presentere hver enkelt foredragsholder på Facebook slik at dere kan bli litt bedre kjent med dem – og vi gleder oss til å høre mer om hva de har å dele med oss når vi sees 3. november. 

Legg igjen et svar