NFEs styre 2024-2025

Sandra Mauer leder i NFE 2023

Sandra Mauer

Rolle i NFE:
Leder

Utdanning:
Hotellfagutdanning fra Tyskland
Bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring, OsloMet
Forskerlinje i helsevitenskap, OsloMet.

Tina Stegelvik

Rolle i NFE:
Nestleder

Utdanning:
Bachelor i ernæring, Bjørknes (Oslo Nye Høyskole)
Master i samfunnsernæring, OsloMet

Jørgen T. Johnsen

Rolle i NFE:
Styremedlem
Høringer
Ansvarlig for europeisk samarbeid (SENA)

Utdanning:
Bachelor i ernæring, Bjørknes (Oslo Nye Høyskole)
Master i samfunnsernæring, OsloMet

Maria Uldahl

Rolle i NFE:
Styremedlem
Ansvarlig sosiale medier og nettside

Utdanning:
Grunnleggende ernæring fra Bjørknes (Oslo Nye Høyskole)
Bachelor og master i samfunnsernæring, OsloMet

Helge Oevreness

Rolle i NFE: 
Styremedlem
Europeisk samarbeid (SENA)
Medlemsansvarlig 2

Utdanning: Bachelor i Matvitenskap og ernæring
Master i Folkehelsevitenskap fra NMBU

Sondre Haugsbø Herstad

Rolle i NFE: 
Styremedlem
Europeisk samarbeid (SENA)
Økonomi

Utdanning: 

Ida Synnøve Grini

Rolle i NFE: 
Varamedlem
Høringer
Kontaktpunkt til NTFE

Utdanning: Faglærer ernæring, helse og miljøfag, HiOA
Master i samfunnsernæring, OsloMet

Evelina Svensson

Rolle i NFE:
Varamedlem
Medlemsansvarlig 1

Utdanning:
Bachelor i ernæring, Bjørknes Høyskole (Oslo Nye Høyskole)
Master i samfunnsernæring, OsloMet

Sofia Ribers

Rolle i NFE: 
Studentrepresentant
Økonomi

Utdanning: Master i revisjon og regnskap, Norges Handelshøyskole
Student ved bachelor i ernæring, Oslo Nye Høyskole

Guro Haugland

Rolle i NFE: 
Studentrepresentant
Sosiale medier

Utdanning: Bachelorgrad fra UiA, Ernæring – folkehelse og livsstil
Mastererstudent i Samfunnsernæring ved OsloMet