NFE har gitt innspill til høring om Omsetningsrådets myndighet