• Aktuelt,  Årsmøte

  Årsmøte i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

  NFE avholder årsmøte torsdag 5. mars kl. 18-21 på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13 i Oslo. Årsmøtet er en fin anledning til å oppdatere seg på arbeidet som gjøres i foreningen og til å møte andre medlemmer. En fast post på programmet er et faglig innlegg. I år kommer Anne Høyer som er prosjektsekretær i arbeidet med de nye nordiske næringstoffanbefalingene for å presentere dette viktige prosjektet. På årsmøtet vil styret presentere arbeidet som er gjort i 2019. Det skal også velges nye medlemmer til styret. Vi trenger ny studentrepresentant, to styremedlemmer og leder. Styrearbeid gir nyttig og relevant erfaring og et utvidet faglig og sosialt nettverk. Er du interessert i…

 • Aktuelt,  Årsmøte

  Referat fra årsmøtet 2018

  NFEs årsmøte ble arrangert torsdag 15.03, og referatet er nå klart.   Det er fint å merke seg «Sak 2». Navnet «Norsk Forening for Ernæringsfysiologer» kan være misvisende, da en stor andel av våre medlemmer ikke har mulighet til å benytte tittelen «Ernæringsfysiolog». Det ble derfor foreslått at foreningen skal bytte navn. Dette ble vedtatt.

 • Aktuelt

  Årsmøte 2018

  Styret i NFE inviterer deg til årsmøte torsdag 15. mars kl. 18.30, på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo. Påmelding skjer per epost til styret@nfe.no merket med «påmelding til årsmøte», innen søndag 11. mars. Gi beskjed om allergier, intoleranser eller lignende. PROGRAM 18:30-19:00 Registrering og enkel servering 19:00-19:30 Sigrun Henjum førsteamanuensis ved OsloMet og nestleder i NFE, vil holde et faglig foredrag med tittelen «Jodmangel på fremmarsj i Norge?». 19:30 Årsmøte 1) Valg av ordstyrer og referent 2) Valg av protokollkomité og stemmeteller 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 4) Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017 5) Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017 og budsjett 2018 6) Forslag fra styret Sak 1. Endring i…