Årsmøte i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

NFE avholder årsmøte torsdag 5. mars kl. 18-21 på Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13 i Oslo.

Årsmøtet er en fin anledning til å oppdatere seg på arbeidet som gjøres i foreningen og til å møte andre medlemmer. En fast post på programmet er et faglig innlegg. I år kommer Anne Høyer som er prosjektsekretær i arbeidet med de nye nordiske næringstoffanbefalingene for å presentere dette viktige prosjektet.

På årsmøtet vil styret presentere arbeidet som er gjort i 2019. Det skal også velges nye medlemmer til styret. Vi trenger ny studentrepresentant, to styremedlemmer og leder. Styrearbeid gir nyttig og relevant erfaring og et utvidet faglig og sosialt nettverk. Er du interessert i å bli styremedlem? Da hører vi gjerne fra deg på mail til styret@nfe.no i forkant av årsmøtet. Hvis du ønsker å stille til valg kan det være en fordel å stille på årsmøtet.

Saksdokumenter sendes ut tre uker før årsmøtet og da vil vi også åpne for påmelding.

Legg igjen et svar