• Aktuelt

  Nye vedtekter

  På årsmøtet 12. mars 2024 ble det foreslått og godkjent noen endringer til NFEs vedtekter. De fullstendige vedtektene finner du her: Vedtekter for NFE.

 • Årsmøte

  Velkommen til årsmøte 12. mars

  Velkommen til årsmøte i Norsk forening for ernæringsvitenskap tirsdag 12. mars på Deichman Bjørvika. På årsmøtet vil det velges nye representanter til styret. I tillegg vil vi ha et interessant faglig innlegg om vitamin K2 og litt sosialt. Dette blir en god anledning til å treffe andre i ernæringsmiljøet og bygge nettverk. Kanskje du kan tenke deg å engasjere deg i styrearbeidet? Da er du hjertelig velkommen til å stille til valg! Du kan ta kontakt med oss på styret@nfe.no hvis du har noen spørsmål i forkant. Vi er særlig interessert i å høre fra deg som er student i ernæringsfag på bachelor- eller masternivå, da vi ønsker oss to…

 • Aktuelt

  Rådslag om revidering av nye norske kostråd

  I dag var Norsk Forening for Ernæringsvitenskap – NFE, med vår kjære leder Sandra i spissen, representert i Helsedirektoratets lokaler i anledning rådslag om revidering av norske kostråd. Dette er en dag hvor aktuelle aktører og interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig å legge fokus på når det endelige arbeidet med kostrådene starter. Vedlagt ligger kopi av presentasjonen Sandra holdt på vegne av foreningen.

 • Konfransierer Jørgen og Tina
  Høstseminar

  Takk for et flott høstseminar!

  Styret i NFE vil takke for et flott høstseminar 2023! Temaet var matomgivelser og cirka 130 mennesker fulgte med fysisk på OsloMet eller digitalt via Zoom. En ekstra stor takk til alle som holdt innlegg, alle som stilte spørsmål, Oslo Nye Høyskole som sponset Zoom-løsningen og Furset catering som leverte smakfull lunsj. Det kommer snart en oppsummering av hele høstseminaret i NTFE, men inntil videre kan dere lese en kort oppsummering og se bilder fra dagen her. Dagen ble åpnet av konfransierer Jørgen T. Johnsen og Tina Stegelvik fra styret i NFE, samt vår styreleder Sandra Mauer. Deretter fulgte styremedlem Maria Uldahl opp med et innlegg om hva matomgivelser er.…

 • Bildet illustrerer matomgivelser
  Aktuelt

  Meld deg på årets høstseminar 2023! Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?

  Vi har åpnet for påmelding til årets høstseminar med tema: «Matomgivelser – hva er det og hvordan påvirker de oss?». Vi kan allerede nå røpe spennende navn og aktører som Maja Skogstad (Ernæringsmamma), Anders Nordstad, Siri Løvsjø Solberg (Matvalget), Gyrd Omhold Gjevestad (fagdirektør Seksjon for ernæring og mattrygghet, Helse- og omsorgsdepartementet) og Liv Elin Torheim (avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet). En flott mulighet for både faglig påfyll og nettverksbygging – dette vil du ikke gå glipp av! Om matomgivelser Hva vi velger å spise er påvirket av ulike faktorer, deriblant matomgivelsene våre. Vareplassering, markedsføring og prising spiller en større rolle i hvilke matvalg nordmenn tar i hverdagen. Ifølge rapporten…

 • woman reading book
  Aktuelt

  Meld deg på NTFE-konferansen 2023

  Hold av 01. desember 2023 for årets NTFE-konferanse! Konferansen i regi av Norsk tidsskrift for ernæring vil gi interessant fagoppdatering både for deg som studerer ernæring eller jobber innen ernæring i klinikk, akademia, offentlig eller privat sektor. Det blir også en super mulighet for å sosialisere og mingle! Konferansen arrangeres på Blindern fra kl. 09:30-15:00 fredag 01. desember. Håper vi sees! Påmelding her!

 • Aktuelt

  Master- og PhD-kandidater 2023

  I dette innlegget følger en oversikt over avlagte master- og doktorgrader i fagfeltet ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder NMBU og Universitetet i Tromsø. OsloMet Mastergrad Caroline Løvik Brandvik Lisa Garnweidner-Holme og Biljana Meshkovska An exploration of potential implementation barriers and facilitators for a nutrition educational implementation intervention in kindergartens in Nes municipality. A qualitative study among kindergarten staff. Doktorgrad Monica  Sørensen Multiprofessional collaboration in Norwegian primary care: Facilitators and experiences of persons with diabetes and their healthcare professionals. Sissel Urke  Olsen Refeeding syndrome among older multimorbid malnourished enteral fed hospitalized patients, with focus on hand grip strength, incidence rates and mortality. Irene Vestøl  Stødle Older people’s experiences…

 • Bilde av alle medlemmene i styret i NFE 2023-2024
  Aktuelt

  Nytt styre for 2023-2024

  I mars ble det valg nytt styre i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap. Noen fortsetter fra ifjor og noen nye har kommet inn. Dette er styret i NFE 2023-2024: Her kan du lese litt mer om styremedlemmene 2023-2024 Vi ønsker å sende en stor takk til Camilla Sanne Huseby, Anne Lene Løvhaug og Lise Friis Pedersen som nå går ut av styret. Takk for innsatsen og lykke til videre! Det nye styret er klare for å jobbe videre for NFEs formål og med spennende oppgaver og arrangementer i 2023!