• variety of vegetables
    Aktuelt

    Sunnere matomgivelser i Norge

    Rapporten Sunnere matomgivelser i Norge: Vurdering av gjeldende politikk og anbefalinger for videre innsats ble lansert 15. september, og det har skapt mye oppmerksomhet i media. Politikerne og myndighetene oppfordres til å ta mer ansvar og vise tydeligere lederskap i ernæringspolitikken. Å styrke ernæringskompetansen i offentlig sektor er et annet av tiltakene ekspertpanelet trekker frem. NFE ser positivt på innholdet i rapporten og all oppmerksomheten ernæringsarbeid og folkehelse har fått i kjølvannet av lanseringen. Dette er positivt for våre medlemmer og kan på sikt føre til økt behov for våre kompetente medlemmer. Flere av NFEs medlemmer har vært delaktige i prosjektet, både i forskergruppen og ekspertpanelet. Les rapporten herRapporten er basert på…