NFE har gitt innspill til forslag om endringer i markedsføringsloven