Hovedtrekk i NFEs medlemsundersøkelse våren 2019

NFE har omkring 400 medlemmer. 159 personer svarte på undersøkelsen. Av disse var det 95 % kvinner. Nær 60 % av respondentene var mellom 30 og 49 år, 18 % var mellom 18 og 29 år, 19 % mellom 50 og 66. I underkant av 6 % var eldre enn 67 år.

Respondentene er spredt i fylker over hele landet, men med en tydelig overvekt av medlemmer i Oslo og Akershus med henholdsvis 33 og 21 %. Dernest kom Hordaland og Buskerud med henholdsvis 8 % og 7 % av respondentene.

Et vidt spekter av ernæringsutdanninger er representert i foreningen. 44 % av respondentene har bachelorgrad, 40 % har mastergrad/hovedfag og 11 % har doktorgrad. 5 % er under utdanning innenfor ernæring.

73 % av respondentene er i jobb og av disse har nær 70 % en ernæringsrelatert jobb. Nær 6 % av respondentene er arbeidssøkende. Over 60 % av de som svarte at de er i jobb fikk fått relevant jobb i løpet av de første 6 månedene etter endt utdanning, og innen et år hadde totalt 74 % fått relevant jobb. Omtrent halvparten fikk jobb ved å søke på en utlyst stilling, 27 % fikk jobb via nettverk og 10 % har startet for seg selv.

Nær alle respondentene leser Norsk Tidsskrift for ernæring «alltid» eller «av og til». Respondentene setter pris på å få informasjon om stillingsannonser, oversikt over kurs og konferanser, nyheter fra fagmiljøet, portrettintervjuer av medlemmer med mer.

Medlemsundersøkelsen er nyttig for å sikre at foreningens fokuserer oppfyller medlemmenes ønsker.

Legg igjen et svar