• Aktuelt

    Hovedtrekk i NFEs medlemsundersøkelse våren 2019

    NFE har omkring 400 medlemmer. 159 personer svarte på undersøkelsen. Av disse var det 95 % kvinner. Nær 60 % av respondentene var mellom 30 og 49 år, 18 % var mellom 18 og 29 år, 19 % mellom 50 og 66. I underkant av 6 % var eldre enn 67 år. Respondentene er spredt i fylker over hele landet, men med en tydelig overvekt av medlemmer i Oslo og Akershus med henholdsvis 33 og 21 %. Dernest kom Hordaland og Buskerud med henholdsvis 8 % og 7 % av respondentene. Et vidt spekter av ernæringsutdanninger er representert i foreningen. 44 % av respondentene har bachelorgrad, 40 % har mastergrad/hovedfag…