NFE har gitt innspill til høringen om nye læreplaner for faget Mat- og helse