• Aktuelt,  Ernæringsfolk i farta,  Medlemmer i farta

    Medlemmer i farta – Pål H. Stenberg

    Hvilket felt innen ernæring du interesserer deg mest for nå?Jeg synes det er mye spennende innen ernæring, men selv jobber jeg mest med ernæring under ekstreme forhold for soldater. Det være seg kulde- eller varmeproblematikk så vel som ekstremt høyt energiforbruk. Konteksten med for eksempel stress og mangel på sultfølelse er spesielt interessant og vanskelig. Hvilken utdannelse har du?Kokk fra Continental før kostøkonom, pedagog (lektor) og master i samfunnsernæring. I tillegg militær utdannelse som befalsskole og stabsskolen ved Forsvarets Høgskole. Hvordan fikk du din nåværende jobb? Forsvarets Sanitet ønsket mer eierskap til ernæring som fag og jeg skiftet stilling fra sjef forpleining i Forsvarsmateriell til sjef for Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk…