FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva er NFE?

NFE er en interesseorganisasjon som har som formål å skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmer.

 

Hva får jeg igjen for å være medlem av NFE?

Ved å være medlem i NFE har du flere fordeler.

  • Du har mulighet til å skape et nettverk
  • Du får tilgang til en lukket facebookgruppe. NFE deler aktuelle saker jevnlig, og du kan diskutere fagstoff og lignende med andre medlemmer.
  • Du får informasjon om kommende seminarer.
  • Du har mulighet til å delta på arrangementer i regi av NFE.
  • Du får Norsk Tidsskrift for Ernæring inkludert i prisen for medlemsskap.

 

Hva er forskjellen på NFE, NEFF og NSE?

Forskjellen mellom NFE og NEFF er i hovedsak at NFE er en
interesseorganisasjon, mens NEFF er en fagforening.

NSE og NFE er begge interesseorganisasjoner. Forskjellen mellom NFE og NSE er i hovedsak at NFEs medlemmer må ha en ernæringsfaglig utdanning, eller være under utdanning. NSE er i tillegg til å være en forening for folk med ernæringsfaglig utdanning, også en forening for de med interesse for ernæring.

 

Kan jeg være medlem i flere foreninger?

Ja, det kan du selvfølgelig.

 

Hva er NFEs standpunkt til tittelsaken?

NFE mener at det ikke er mangelen på en tittel i seg selv som er det største problemet for ernæringsutdannede fra ikke-kliniske løp. Det største problemet er mangelen på stillinger og manglende kunnskap om kompetansen til vårt fagfelt. NFE mener at det er viktigere å prioritere opplysningsarbeid og politisk påvirkningsarbeid for å fremme vår yrkesgruppe, enn å arbeide mot en endring av forskriften som beskytter tittelen Ernæringsfysiolog. Vi anbefaler våre medlemmer om å bruke sin akademiske grad til å beskrive kompetansen. Når det gjelder de som har gjennomført bachelor med utdanningstittel «bachelor i ernæringsfysiologi» er dette en sak vi arbeider med å løse.

 

Vil NFE jobbe for en beskyttet tittel for de som har en ikke-klinisk ernæringsutdannelse?

Ved gjennomgang av de ulike studieprogrammene som kvalifiserer til en akademisk grad innen ernæring, er det avdekket store forskjeller i sammensetning av emner. Det er derfor svært krevende å skulle finne én samlende tittel som favner alle utdanninger og samtidig reflekterer type kompetanse og utdannelsesnivå. Vi vil likevel fortsette å undersøke ulike muligheter for en ny tittel eller muligheter for sertifisering. Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av tittelen på sin utdanning (F.eks. jeg har en bachelor/master i ernæring fra x høyskole/universitet) når dere omtaler dere selv.

 

Kan NFE hjelpe meg med å få jobb?

NFE kan ikke direkte hjelpe deg med å få jobb. NFE jobber aktivt for å fremme kunnskap om våre medlemmers kompetanse. Dette håper vi i lengden kan skape flere arbeidsplasser, som vil gjøre det enklere å få jobb.

 

Jeg har sendt en mail med spørsmål til styret. Hvorfor får jeg ikke svar samme dag?

Våre styremedlemmer jobber frivillig med arbeid gjennom NFE. Dette er på siden av full jobb eller studier. Det kommer i perioder mye mail. Vi jobber så fort vi kan med å svare på mail, men vi håper på forståelse for at det kan ta litt tid.

 

Jeg er utdannet ernæringsfysiolog og lurer på om jeg er forsikret gjennom NFE. Eventuelt om dere vet hvilken forsikring jeg trenger som ernæringsfysiolog.

NFE er en interesseorganisasjon, og du er derfor ikke forsikret gjennom oss. Et alternativ kan være å skaffe en ansvarsforsikring. Vi kjenner blant annet til at Tryg og IF har kunnet tilby en ansvarsforsikring som passer for ernæringsfysiologer.

 

Kan jeg bidra i NFE?

Hvis du ønsker å bidra i NFE er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Hvis du har egne ideer til hva du ønsker å gjøre kan du dele de med oss. Om du ønsker og ikke engasjere deg, men ikke vet helt hva du ønsker å gjøre, kan du ta kontakt. Vi har alltid pågående arbeid eller prosjekter.

 

Nyttige lenker

Ernæringsutdanninger

Oversikt over ernæringsutdanninger

 NFE

Data om helse- og ernæringssituasjonen

Norge

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet – Ernæring

Folkehelseinstituttet – Folkehelseprofiler

Helsedirektoratet – Tall og statistikk om ernæring

 

Globalt

DHS Program

FAO – the State of Food Insecurity in the World

FAOSTAT – Food Balance Sheets

Global Burden of Disease – Country profiles

Global Nutrition Report

UNICEF – Main site  

UNICEF – Multiple Indicator Cluster Survey

WHO – Health statistics

WHO – Oversikt over organisering

World Obesity – Map of obesity

 

Anbefalinger og retningslinjer om ernæring og folkehelse

Norge

Helsebiblioteket – Retningslinjer for ernæring

Helsedirektoratet – Folkehelse/ernæring:

Helsedirektoratets veiviser for ernæringsarbeid på kommunenivå

Helsedirektoratet – Nasjonale faglige retningslinjer

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeidet

 

Globalt

WHO – Retningslinjer for ernæring

WHO European Food Nutrition Action Plan 2015-2020

FAO – Food-based dietary guidelines

 

Aktører innen ernæring i Norge

Ulike foreninger

NSE – Norsk Selskap for Ernæring

NEFF – Norsk Ernæringsfaglig Forening

KEFF – Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet

NSKE – Norsk selskap for klinisk ernæring

 

Faglige fora

Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring – Helsedirektoratets side

 

Andre offentlige aktører

Mattilsynet

Matportalen

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

 

Forskning på mat, ernæring og ernæringsepidemiologi

Avdeling for ernæringsvitenskap – UiO

Universitetet i Bergen

Universitetet i Agder

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning – NIFES

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Matforskningsinstituttet – NOFIMA

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) – UiO

NordForsk

 

Verktøy og ressurser for ernæring

Kostverktøyet, for familier med overvekt og fedme

Kostholdsplanleggeren

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester