• Aktuelt,  Høring,  Kostråd og NNR

    Høringsinnspill til nye kostråd

    Tidligere i vår publiserte Helsedirektoratet høringsutkast til nye norske kostråd. Høringsfristen var 20. mai og styret i NFE har jobbet med å skrive høringsinnspill både på et fysisk styremøte og gjennom digitalt samarbeid. Helsedirektoratet ba om innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kunne øke nytteverdien av de nye kostrådene. I denne runden var det altså ikke aktuelt med tilbakemeldinger på kunnskapsgrunnlaget, som har vært oppe til debatt tidligere, men på utformingen av de nye kostrådene. Høringsutkastet fra Helsedirektoratet inneholdt et forslag med seks nye kostråd: NFEs høringsinnspill til nye kostråd Alle innsendte høringsinnspill er publisert i et dokument som du finner på Helsedirektoratet sine hjemmesider. Det har kommet inn mange innspill…