• Aktuelt,  Høring

    NFE ga innspill til Høring – NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

    Hele høringsinnspillet vårt finner du blant mange andre her, dette er hovedpunktene: NFE anbefaler: • At alle særavgiftene slik de er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. • At alle særavgiftene bør videreføres inntil ny avgift innføres. • En ny helsebegrunnet avgift bør være differensiert, slik at sukkerfrie varer/varer med kunstig søtstoff får redusert avgift. • En vurdering av om det kan gjøres grep rundt innretningen av merverdiavgiften ved å oppheve redusert takst på tradisjonelle kioskprodukter.