Personvernerklæring

Norsk forening for ernæringsvitenskap (NFE) er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Hvem vi er

NFE er en interesseforening for personer med utdanning innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå, fra norske høgskoler eller universitet. Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som tilsvarer dette akademiske nivået og fagspekteret kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå. 

Vår nettstedsadresse er: https://nfe.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

De personopplysningene som NFE registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg ved innmelding og registrering av medlemskap.

NFE trenger å lagre noe informasjon om sine medlemmer. Informasjonen vi henter inn er for- og etternavn, utdanning og året du uteksamineres, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og kjønn. For å kunne sende relevant informasjon, fakturaer o.l. er det nødvendig for oss å ha medlemmenes e-postadresse. For å kunne sende ut tidsskriftet (NTFE) må vi ha fullt navn og postadresse. Informasjon om telefonnummer er ønskelig for å kunne kontakte medlemmer direkte. Informasjon om utdanning er nødvendig for å se at personer som ønsker medlemskap kvalifiserer til å være medlem hos oss. I forbindelse med at vi får mulighet til å innføre studentrabatt ønsker vi å få opplysninger om hvilket år du ble/blir uteksaminert. Spørsmål om kjønn er ikke obligatorisk.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Personopplysningene dine deles kun når det er behov for det og ved lovlig grunnlag. Databehandlere lagrer og behandler personopplysninger om deg på vegne av oss. Vi har avtaler som sikrer denne behandlingen. Det skjer ingen behandling utenfor EU/EØS-området. 

Vi har følgende databehandlere: 
NTFE
Deltaker.no
WordPress
G-suite
Styreweb

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Når du melder deg inn på nfe.no, lagres personopplysningene som er nevnt over. Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan opplysningene behandles. Du kan også be om begrenset bruk eller sletting av denne informasjonen. Henvendelser sendes til styret@nfe.no

Klage:
Dersom du mener NFE behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene har du rett til å klage til Datatilsynet.

Sist oppdatert: 04.11.2020