Nytt navn og logo

NFE heter ikke lengre Norsk Forening for Ernæringsfysiologer, men Norsk Forening for Ernæringsvitenskap! Forslaget ble stemt inn med et klart flertall på årsmøtet i 2019. At NFE skulle endre navn ble vedtatt på fjorårets årsmøte. Det nye navnet reflekterer alle våre medlemmers kompetanse i og med at vår medlemsmasse består av ernæringsutdannede med minimum bachelorgrad i ernæring. Samtidig har vi nå et navn der vi fremdeles kan bruke forkortelsen NFE, som er godt etablert. NFE har to logoer, du ser begge på denne siden. Vil du vite mer om logoen?