Oppsummering av nettverksmøtet

Torsdag 19 oktober gikk vårt nettverksmøte av stabelen. Over 30 medlemmer møtte opp til faglig påfyll, mingling og utvidelse av nettverk.

Først fikk vi høre Kristine Vinje snakke om hvordan Samhandlingsreformen og Folkehelseloven legger føringer for kommuners ansvar for å sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak, inkludert ernæring.

Deretter kunne Lars Magnus Ottersen fortelle den inspirerende historien om hvordan han gikk fra praksisplass via prosjektoppdrag til fast stilling som ernæringskonsulent i bydel Sankthanshaugen i Oslo Kommune. Ernæringsarbeidet han har dratt i gang der inkluderer prosjekter for grupper i alle aldre, og synliggjør det enorme behovet for personer som kan identifisere innsatsområder og gjøre tiltak på kommunale arenaer.

Pia Harritz Torchio fortalte om hvordan hun fikk jobb som ernæringsrådgiver i Horten Kommune, og hvordan hun leder arbeidet med å starte og følge opp ernæringsrettede tiltak for mange grupper av befolkningen. Hun fungerer også som faglig ressurs for barnehagepesonale, helsesøstre og jordmødre. På samme måte som Lars Magnus har hun synliggjort behovet sin kompetanse.

Det å høre på Lars Magnus og Pia genererer mange tanker. På den ene siden var alle dypt imponert over hva de to har fått til. De startet begge med tomme hender, uten erfaringer å høste av. De har gjort nybrottsarbeid, laget tiltak og effektivisert dem slik at midler ble frigjort, de har møtt motstand, men stått på. De har blitt belønnet med å kunne vise at arbeidet de gjør har effekt. Dette er svært inspirerende!

På den andre siden blir man oppgitt over at det må være så vanskelig å få etablert slikt arbeid i kommunene, og hvor mye det krever av eget initiativ og pågangsmot å i det hele tatt få slippe til med kompetansen. Og som Kristine Vinje påpekte; kommunene har plikt til å drive forebyggende ernæringsrelatert helsearbeid.

Vi i styret oppretter derfor i disse dager en arbeidsgruppe som skal jobbe politisk med å belyse behovet for og viktigheten av slikt arbeid, og vi vil bruke vår nye kunnskap fra møtet til å vise hvordan det kan gjøres. I denne sammenhengen hører vi gjerne fra dere medlemmer om gode eksempler på ernæringstiltak som gjøres ute i kommunene.

Vi vil holde dere medlemmer løpende informert om arbeidet vi gjør.

Her er presentasjonene til foredragsholderne, samt noen verktøy fra Pia

 

Optimistisk hilsen Styret NFE!

Legg igjen et svar