Tidsskriftet

Norsk tidsskrift for ernæring er et fagblad som NFE gir ut i samarbeid med Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF). Tidsskriftet erstatter NFE’s tidligere medlemsblad Ernæringsfysiologen, og skal komme ut fire ganger i året.

Vi jobber for at bladet skal være interessant for alle personer/kandidater utdannet innenfor ernæring eller liknende, enten de jobber med pasienter, grunnforskning, ernæringspolitikk eller opplysningsarbeid. Tidsskriftet er også velegnet for andre relaterte yrkesgrupper, som helsepersonell, forskere og matfaglige grupper.

Det inneholder spennende fagstoff på mange områder innen ernæring. Intervjuer med personligheter innen ernæringsfaget og leserinnlegg er også inkludert. Norsk tidsskrift for ernæring bidrar til profilering av ernæringsfaget i Norge.

Er du interessert i å abonnere Norsk tidsskrift for ernæring? Send en mail via kontaktskjemaet øverst til høyre.

 

Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) kan på forespørsel videreselge medlemmenes adresseliste til utvalgte aktører. NTFE vil bare selge adresselister til aktører som har informasjon som kan være av interesse for våre medlemmer.  Omfanget vil være beskjedent, og har pleid å ligge på 4-6 utsendinger i løpet av et år. Likevel gir dette et viktig tilskudd til tidsskriftets driftsbudsjett, og vil på linje med andre inntekter bidra til at  medlemsavgiften holdes så lav som mulig.

Vi har forståelse for at noen av medlemmene ikke ønsker å motta reklame, og det er mulig å reservere seg mot salg av adressen sin. Dette gjøres ved å sende en epost til: redaksjonen@ntfe.no

NTFE selger ikke epostadresser, kun vanlig postadresser.